Обществени консултации

Проект на Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година

Националният статистически институт започна подготовка за изпълнение на ангажиментите на Република България по Регламент (ЕО) № 763/2008 на ЕП и на Съвета относно преброяване на населението и жилищния фонд с разработване на нормативната база на предстоящото преброяване през 2021 година.

Чрез обществената консултация се канят всички заинтересовани страни да дадат становища и коментари по проекта на Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

Обществената консултация се открива за 30 дни, като стартира на 14 септември 2018 година.

Вашите допълнителни въпроси можете да зададете на електронен адрес: Census2021@nsi.bg

 

 


Дата на откриване: 14.9.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 14.10.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 
17 септември 2018 г. 12:47:29
nenchosp

Да се въведе категория Ваканционен имот

Да се въведе категория Ваканционен имот!

Да се въведе категория Вила!

В противен случай, пак ще излезе небивалица като статистика че 40% от жилищата са необитаеми.

17 септември 2018 г. 15:11:08
GoranS

Да се вземат мерки за верни данни при електронното преброяване

Да се вземат технически мерки за вярна информация от електронното преброяване. Да не може да се брои, кой където си иска или пък да преброи който си поиска!

Иначе всеки ще се преброи там където не може да бъде намерен, на село, на вилата.

25 септември 2018 г. 15:04:40
RIA

Липсва докладът с оценката на въздействието

Съгласно чл. 26, ал. 3 Закона за нормативните актове (ЗНА), преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието.

Според чл. 22, ал. 1 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието (НОМИОВ), цялостната предварителна оценка на въздействието се състои от доклад и резюме.

Поради това, считаме, че следва да бъде публикувано не само резюмето, но и доклада с цялостната оценка на въздействието. В противен случай обществената консултация не би отговаряла на изискванията на ЗНА.

 

Център за оценка на въздействието на законодателството.