Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Държавна агенция по пътна безопасност

 

Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011-2020 г. (Стратегията), определя безопасността на движението като право и отговорност на всеки и поставя като основна цел на тази политика намаляването на последствията от пътнотранспортните произшествия с конкретни измерими показатели за намаляване на убитите (с 50% спрямо 2010 г., т.е. не повече от 388) и ранените (с 20% спрямо 2010 г. не повече от 6363) при пътно-транспортни произшествия (ПТП), които да бъдат постигнати към 2020 г.

 

Очакваните резултати от създаването на Държавната агенцията за пътна безопасност следва да бъдат търсени в няколко посоки: подобряване на координацията на пътната безопасност; обезпечаване на политиката по пътна безопасност с обективни, безпристрастни и всеобхватни данни и анализ; осигуряване на мониторинг и контрол на резултатите от прилагането на политиката и оценка на ефективността на предприетите действия; изпълнение на мерки за осигуряване на пътна безопасност във всички текущи проекти по РПМ; подобряване на информираността на обществото.


Дата на откриване: 05.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Междусекторни политики
Дата на приключване: 05.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 
08 ноември 2018 г. 13:38:31
landstar

ЗАКОНЪТ НА ПАРКИНСОН

Поредната безмислена структура. Всички изброени функции в Устройствения правилник на ДАПБ се покриват на 80% от структури на Пътна полиция, а останалите 20% - от Институт по пътищата, административни звена в АПИ, министерства и т.н. Част от функциите са в ресора на неправителствени организации. Новата администрация по-скоро е проектирана като тихо пристанище за компрометирани държавни служители и ще поглъща голям ресурс без никаква полза. Целия мониторинг и сега се осъществява от Пътна полиция но нейните доклади се игнорират. На ПП се пречи да упражнява законовите си правомощия като например да затваря негодни за движение пътища. Нормотворческата инициатива пък съвсем не приляга функционално на държавна агенция. Самите функции както са разписани в проекта указват, че съчинителя им просто е бил принуден нещо да измисли без да има капацитет. Не се отчита и от дирекцията по модернизацията, че има и вариант наличните служби по темата да се активизират и координират. В краткия списък на лицата и органите на които по закон са вменени функции по пътна безопасност са МВР /с поне 3 звена/, АПИ, МТИТС, ДНСК, МРРБ, Камара на инженерите-проектанти /и КТК/, Камара на строителите, Лицата за строителен надзор, консултантите по пътна безопасност, общините с поне 3 органа. Въз основа на изложеното считам, че създаването на нов орган е безмислица, която ще отшуми след 2-3 години след похарчени колосални суми. Вместо това следва да се даде ресурс и подкрепа на Пътна полиция да упражнява анлитични и контролни функции и всички други органи и лица да изпълняват техните разпореждания. 

Борис Кумпиков, Управител

Сдружение "ГРАЖДАНИ ЗА ПЪТЕН КОНТРОЛ"

14 ноември 2018 г. 12:30:40
emarkof

Успешно решение по пътя за справяне с тежката война по пътищата

Обявената  Държавна агенция за пътна безопасност е по своята същност реализиране на предписанията на ООН и Световната банка за един отделен и независим орган, чиито приоритети да бъдат в намаляване на жертвите и пострадалите по пътищата чрез мониторинг-наблюдение, анализ и коригиращи действия. Ще издава предписания, а и ще налага административни санкции при неизпълнение, за да се знае кой носи отговорност. Така няма как да се получат повече случаи от типа на катастрофата край Своге, в която отговорността за лошото състояние на пътното платно се разми между общини, АПИ, Пътна полиция и Министерство на транспорта. Дори днес, 3 месеца по-късно, пътят още не е въведен в приличен и безопасен вид.

Очевидно е, че сегашното положение, в което имаме колективна и споделена (без)отговорност на практика не дава очаквания резултат и не можем да очакваме Пътна полиция, АПИ или друга отговорна институция да се справят, без да им бъде помогнато чрез новоизграждащата се ДАПБ. Добре е записана възможността да се работи с външни експерти със сериозна експертиза от гражданския и неправителствен сектор. Само така ще имаме задоволителен резултат, чрез общи действия.

 

Надявам се искрено, че чрез създаването на тази агенция ще е ясно, че държавата трябва да носи общата отговорност на пътя, обединявайки структурите, касаещи пътната безопасност, в една агенция, която няма е просто допълнителна бюрокрация, а ще успее да въздейства сериозно на политиките на безопасност на движението по пътищата (БДП). Ако политическата воля това да се случи е сериозна, съм сигурен че заедно можем да постигнем много- държавните и независимите експерти.

 

Абсолютно правилно Агенцията е изведена от контрола на МВР, чийто министър е ръководител на неработещата от години- ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА, която би трябвало да се занимава с координацията между 11-те отговорни институции по пътната безопасност. За последните 7 години Комисията дори не беше разисквала и приемала годишните си доклади, свързани с БДП, и това се случи едвам тази година под влиянието на все по-активния граждански сектор. За МВР пътната безопасност е приоритет само постфактум, след тежки катастрофи, но темата се забравя почти веднага след това, следвайки други теми като битова престъпност и т.н.

Подкрепям и това тя да е равно отдалечена от властите и все пак на директно подчинение на премиера, за да се гарантира нейната независимост и все пак ефективност.

 

За мен, като дългогодишен експерт по пътна безопасност и транспорт, е ключова и частта за работа със структурите на гражданското общество и неправителствените организации, от които системата би спечелила иновативни подходи към проблематиката, както и доста експертиза, която на моменти липсва в съществуващата система днес.

 

Време е в България да имаме целенасочена държавна политика за безопасност на движението по пътищата и тази агенция е едно добро начало. Самата агенция не е панацея, но е инструмент за справяне с ежедневната война по пътищата. Такъв е и примерът на Швеция, Финландия, Германия, Швейцария и ред други страни, започнали голямата промяна в държавите си след тежка катастрофа, подобна на тази край Своге, и постигнали днес едни от най-ниските равнища в света на жертви и пострадали на пътя.

 

Емил Марков

Експерт по усъвършенстване на политиките по БДП

Външен експерт, Постоянна комисия по транспорт и туризъм, Столичен общински съвет

14 ноември 2018 г. 12:32:39
emarkof

СМИСЛЕНО ЕВРОПЕЙСКО РЕШЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ НА ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА

Обявената  Държавна агенция за пътна безопасност е по своята същност реализиране на предписанията на ООН и Световната банка за един отделен и независим орган, чиито приоритети да бъдат в намаляване на жертвите и пострадалите по пътищата чрез мониторинг-наблюдение, анализ и коригиращи действия. Ще издава предписания, а и ще налага административни санкции при неизпълнение, за да се знае кой носи отговорност. Така няма как да се получат повече случаи от типа на катастрофата край Своге, в която отговорността за лошото състояние на пътното платно се разми между общини, АПИ, Пътна полиция и Министерство на транспорта. Дори днес, 3 месеца по-късно, пътят още не е въведен в приличен и безопасен вид.

Очевидно е, че сегашното положение, в което имаме колективна и споделена (без)отговорност на практика не дава очаквания резултат и не можем да очакваме Пътна полиция, АПИ или друга отговорна институция да се справят, без да им бъде помогнато чрез новоизграждащата се ДАПБ. Добре е записана възможността да се работи с външни експерти със сериозна експертиза от гражданския и неправителствен сектор. Само така ще имаме задоволителен резултат, чрез общи действия.

 

Надявам се искрено, че чрез създаването на тази агенция ще е ясно, че държавата трябва да носи общата отговорност на пътя, обединявайки структурите, касаещи пътната безопасност, в една агенция, която няма е просто допълнителна бюрокрация, а ще успее да въздейства сериозно на политиките на безопасност на движението по пътищата (БДП). Ако политическата воля това да се случи е сериозна, съм сигурен че заедно можем да постигнем много- държавните и независимите експерти.

 

Абсолютно правилно Агенцията е изведена от контрола на МВР, чийто министър е ръководител на неработещата от години- ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА, която би трябвало да се занимава с координацията между 11-те отговорни институции по пътната безопасност. За последните 7 години Комисията дори не беше разисквала и приемала годишните си доклади, свързани с БДП, и това се случи едвам тази година под влиянието на все по-активния граждански сектор. За МВР пътната безопасност е приоритет само постфактум, след тежки катастрофи, но темата се забравя почти веднага след това, следвайки други теми като битова престъпност и т.н.

Подкрепям и това тя да е равно отдалечена от властите и все пак на директно подчинение на премиера, за да се гарантира нейната независимост и все пак ефективност.

 

За мен, като дългогодишен експерт по пътна безопасност и транспорт, е ключова и частта за работа със структурите на гражданското общество и неправителствените организации, от които системата би спечелила иновативни подходи към проблематиката, както и доста експертиза, която на моменти липсва в съществуващата система днес.

 

Време е в България да имаме целенасочена държавна политика за безопасност на движението по пътищата и тази агенция е едно добро начало. Самата агенция не е панацея, но е инструмент за справяне с ежедневната война по пътищата. Такъв е и примерът на Швеция, Финландия, Германия, Швейцария и ред други страни, започнали голямата промяна в държавите си след тежка катастрофа, подобна на тази край Своге, и постигнали днес едни от най-ниските равнища в света на жертви и пострадали на пътя.

 

Емил Марков

Експерт по усъвършенстване на политиките по БДП

Външен експерт, Постоянна комисия по транспорт и туризъм, Столичен общински съвет