Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е изготвен във връзка с необходимостта от усъвършенстване на нормативната уредба, регламентираща отделните административни производства в кодекса, включително производствата по административно обслужване, данъчно-осигурителен контрол, фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск и събиране и обезпечаване на публичните вземания. С проекта се въвеждат правила за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване във връзка с необходимостта от усъвършенстване на данъчното законодателство в тази област. С цел намаляване на административната тежест се предлагат изменения и допълнения в различни нормативни актове, в които към настоящия момент се изисква предоставяне на удостоверение за наличие или липса на публични задължения от лицата, като се предвижда съответният административен орган да проверява по служебен път информацията за наличие или липса на задължения на лицата по реда на чл. 87, ал. 11 от ДОПК.

 

Отговорна дирекция: „Данъчна политика”
E-mail:

taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 05.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 05.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 
07 ноември 2018 г. 11:38:25
nenchosp

Репресивни проблеми с множество проблеми в тях!

Най-фрапантно е уведомяването по електронна поща. Това е голяма грешка, тъй като множество от случайте счетоводителите на дадена фирма следят електронната поща и имат достъп до КЕП. Това че те са прочели дадено съобщение, не може да означава, че собственика е бил уведомен. Да не говорим за хипотезите, когато до електронна поща има нерегламентиран достъп и т.н. Тези промени са недомислени.

Промените по член 11, за назначаване на служебен представител са напълно грешни и лишават юридическите лица от адекватна процесуална защита.

Що се отнася до понятието "местно досие", това е рестриктивна мярка, която противоречи на правото на ЕС, тъй като се явява пречка пред свободната търговия с дискриминационен характер. Държавата ще си спести много милиони евро, ако не въвежда тази глупост, която ще доведе до помирителна процедура с ЕК. 

Промените в член 273 са непропорционални. Тези санкции са непосилни за огромна част от малките фирми, и ще имат възспиращ ефект пред стопанската дейност. 

Проментие в 273а, са открито грешни, тъй като при компютърните системи много често се случват аварии и повреди, които са форс-мажорни обстоятелства. Какво правим ако хард-диска изгори, и прочие многоброини хипотези. Цял народ ще станат нарушители според този член.

 

07 ноември 2018 г. 17:55:42
valentin.2017

административната тежест е прекомерна

Купил си череши. В багажника са. Агентът на НАП те пита за уникален номер. Ти нямаш. Какво правим?Как ще докажеш, че не извършваш нелегална доставка на череши към склад на търговец на дребно?

(Не пазиш касовия бон, защото не си длъжен да го правиш след напускане на търговския обект. Хвърлил си го в коша пред входа на магазина.)Как се доказва, че нямаш сестра?(Номерата на банкнотите са уникални. Само казвам.)Стоките с висок фискален риск включват портокали, риби, пресни череши (ако не са пресни?), райски ябълки, маслини, мляко, масло и други. https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f25/1.5/16/27a1.png");">➡️ http://www.nap.bg/page?id=662https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f46/1.5/16/1f412.png");">🐒 𝙈𝘼𝙆𝘼𝙆 𝙏𝘼𝙆𝘼?!Спрете Земята, искам да сляза.

Ако сте си купили череши, маслини, райски ябълки и други стоки с висок фискален риск - внимавайте. На вас се пада тежестта да доказвате, че не пренасяте нелегално череши за някой търговец на дребно.

Което е правен абсурд. Но така работят данъчните закони - първо ти съставят АУАН и после обжалваш в съда, където доказваш, че не си виновен.

Тоест имаме презумпция за виновност, а не за невинност (както е когато те съдят за престъпление).

 

07 ноември 2018 г. 18:09:57
valentin.2017

възможност за административен произвол и повишаване на корупцията

Търговец или производител на череши транспортира черешите в друг град за да ги продаде там. Но преди да е пристигнал не знае на кого ще ги продаде. Затова няма задължението да има уникален номер.Как ще докаже, при проверка, че не пренася черешите за да ги достави на търговец на дребно?Трябва ли да съставя фиктивни документи за доставка (и после да прекрати договора, на основанието на който става доставката и т.н.)?

 

07 ноември 2018 г. 20:01:00
valentin.2017

Ползването на куриер става сложно

Ако търговецът ползва куриер за транспорт на малки количества от стока, която попада в списъка с рисковите стоки, се налага да декларира пратката и да дава на куриера уникален номер, който куриерът да показва на НАП при проверка.Причината за това е, че търговецът няма как да знае какво превозно средство куриерът ползва за доставката на тази пратка и какви други стоки за други клиенти куриерът превозва в същото превозно средство (дали са с тегло до 300 кг и стойност по фактура до 3000 лв без ДДС или не).

 

07 ноември 2018 г. 20:04:17
valentin.2017

само да уточня

Проблемите с превоза на череши, за които писах, може да се наблюдават само когато транспортното средство е с товароносимост над 3,5 тона. Но това не е достатъчен аргумент за да си заровим главата в пясъка за тези проблеми.