Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г.

Предлаганите промени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина произтичат от необходимостта да бъде създадена възможност установеният ред за краткосрочните командировки в чужбина по отношение на заплащането при краткосрочен престой на полицейски служители на територията на съседна държава при изпълнение на конкретни задължения да не се прилага.По този начин ще се постигне баланс по отношение на всички служители, които изпълняват дейности по граничен контрол и наблюдение на държавната граница.


Дата на откриване: 07.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 07.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 
09 ноември 2018 г. 19:57:13
kopeledivo

Правилно...

Точно така трябва да се процедира.Те не са на съседна територия постоянно, а изпълняват служибната си дейност по нормативната уредба на нашата страна.Служителите не са разделени  от линията на ДГ постоянно и не са постоянно и непрекъснато в командировка, а някои използват тоза да допълнителен доход използвайки пролуки и вратички за да ди докарват извънредно парични средства...