Обществени консултации

проект на Заповед относно определяне на размерите на допълнителните възнаграждения за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници, за времето на разположение и за изпълнение на специфични сл

С последните промени на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), обнародвани в „Държавен вестник“ бр. 97 от 2017 г. е изменена разпоредбата на чл. 179, ал. 2 от ЗМВР, съгласно която условията и реда за изплащане на допълнителните възнаграждения на държавните служители за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници, за времето на разположение и за изпълнение на специфични служебни дейности се определят с наредба на министъра на вътрешните работи, а размерът им - с негова заповед. Това налага издаването от министъра на вътрешните работи на заповед, с която да определи размерите на тези допълнителни възнаграждения.


Дата на откриване: 08.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 08.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари