Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи

С предлаганите изменения и допълнения в Наредба № 8121з-344 от 2014 г. ще се постигне бързина при провеждане на конкурсите и своевременно заемане на вакантните длъжности в структурите с функции по разследване, с оглед обезпечаване на дейността по разследване. Предложената форма за проверка на професионалните знания при конкурсите за разследващи полицаи – решаване на казус, ще даде възможност за реална преценка на знанията на кандидатите в областта на наказателното право, наказателния процес и криминалистиката и способността им за прилагане на теоретичните познания на практика. С цел по-голяма практическа насоченост на изпита се предвижда разработването на казусите и проверката на писмените работи да се извършва от главни разследващи полицаи и/или ръководители на звена по направление на дейност разследване на престъпления от главните дирекции. Въвежда се валидност за период 12 месеца на резултатите на кандидат, преминал елиминаторния праг от изследването на професионалните знания, като по негово искане могат да се ползват в други конкурси за назначаване на длъжности за разследващи полицаи. Предлага се резултат от изпит да се ползва в конкурсни процедури за разследващи полицаи в различни областни дирекции на МВР, за които кандидатът участва едновременно, когато датата за провеждане на изпит е една и съща. При ползването в едногодишен срок на резерв от кандидати, формиран при крайното класиране в конкурс, отпада ограничаващото условие длъжността да е овакантена след приключване на конкурсната процедура.


Дата на откриване: 02.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 01.2.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари