Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2 от 31 юли 2003 г.) има за цел да приведе нейните разпоредби в съответствие с измененията и допълненията на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Предложеният проект е разработен и в изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

В проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. е предвидено и увеличаване на минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, които не са променяни от влизането в сила на наредбата през 2003 г.


Дата на откриване: 09.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 09.8.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 
17 юли 2019 г. 13:41:19
pepa60

гаранционни срокове

в чл.20 за гарнционните срокове т.4 за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи се изреждат някои довършителни работи и е написано и други. Не може едно боядисване, което се тълкува от всички, че влиза в и други да е с гаранционен срок от 5 години.