Обществени консултации

Проект на Наредба за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

Проектът на Наредба за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация e изготвен на основание чл. 34, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

В наредбата са определени организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация по чл. 33, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3 от ЗПОО и системата за оценяването на резултатите от задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование, държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното обучение и изпит за придобиване на професионална квалификация по част от професия, както и за актуализиране и разширяване на професионалната квалификация в професионалното обучение.

Целите, които се преследват с приемането на Наредбата, са свързани с въвеждане на еднакви изисквания във всички институции в системата на професионалното образование и обучение при организацията, провеждането и оценяването на изпитите за придобиване на професионална квалификация по чл. 33, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3 от ЗПОО.

Очакваните резултати са свързани с постигане на по-добра оперативност, отчетност и оптимизация на работата при провеждане на изпитите за придобиване на професионална квалификация в системата на професионалното образование и обучение.


Дата на откриване: 05.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 07.10.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 
09 септември 2019 г. 13:30:58
Cpo_Relax_Sliven

Предложение

Държавният изпит е държавен и би следвало само по себе си да има задължителен характер, независимо дали се отнася за професионално образование или професионално обучение. Като такъв да се прилагат Националните изпитни програми и да се премахне възможността държавният изпит да е под формата на тест. Тест да се допуска само при обучение за придобиване на квалификация за част от професия.

Факта, че се поставят оценки, всички изпити трябва да имат писмен вид, с подпис на курсиста. Формата устен изпит, да е само при междинни нива по време на обучението.

Оценяване, точки и крайна оценка : Националните изпитни програми, действащи в момента, имат ясно регламентирани критерии по точки, чийто сбор е 60. Тази форма, която се предлага е безсмислена и утежняваща административно.

Необходимо е да се въведе минимален брой членове в комисията, освен председател. При лицензираните ЦПО-та същите да са от състава на преподавателите, включени в частта преподаватели в информационната система на НАПОО, с оглед да е видно тяхната компетентност по професията и специалността, в която участват.

Като нов предстоящ документ, е наложително да се цитира във всички ДОС-ове.