Обществени консултации

проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Сунгурларе

Този правилник урежда въпросите на организацията и функционирането на Общинския съвет и неговите комисии, както и взаимодействието му с общинската администрация на Община Сунгурларе, международните връзки и условията за сдружаване на Общинския съвет.

 

*Обществената консултация е прекратена по искане на Община Сунгурларе на 4 декември 2019 г.


Дата на откриване: 12.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Сунгурларе
Дата на приключване: 12.12.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 декември 2019 г. 20:06:34 ч.
cavo

КОМЕНТАР

Може би е добре, след като компетентния орган е нормативно задължен по Чл.26 ал.3 ЗНА, преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган, съставителят на проекта да публикува на интернет страницата на съответната институция и на портала за обществени консултации мотивите, съответно доклада.