Обществени консултации

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА № 2 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН

ПРОЕКТ НА  
НАРЕДБА № 2
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И  АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН
 


Дата на откриване: 19.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Смолян
Дата на приключване: 19.12.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 декември 2019 г. 18:38:27 ч.
Tixe

Предложение

Във връзка с публикуването проект на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги,  в срок депозирам писмено предложение по отношение на Приложение № 6 от Наредбата.

Предлагам следното на стр. 19, раздел Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ в т.1.1,1.2,1.3,1.4 и т.1.5, посочените цени да бъде добавено, че същите се отнасят „БЕЗ ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ“, мотивите за това са, че посочената цена  за техническото обслужване следва да се заплаща отделно от общата цена посочена в приложението.

Следващото предложение е по отношение на Приложение № 6, стр. 20, т.1.6 да отпадне услугата „мултимедия“ и да бъдат добавени след т.1.6 нови услуги:

1.7. Техническо обезпечаване стационарна техника на залите в Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“.

1.1. за звук - 50 лева / за представление.

1.2. за осветление -50 лева / за представление.

1.3. сценичен работник -50 лева / за представление.

1.4. инспектор -  50 лева / за представление.

1.5. разпоредители – 2 бр. -100 лева / за представление.