Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-157 от 1 октомври 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (Обн., ДВ, бр. 97 от 2002 г.; изм. бр.

С проекта се цели подобряване на нормативната уредба, привеждането й в съответствие с горепосоченото изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, ограничаване на административната тежест и подобряване на административното обслужване, чрез отпадане на изисквания за предоставяне на документи. Проектът цели отпадане на изискването при придобиване на нова категория, или при допълнително вписване в свидетелството за управление на моторни превозни средства (СУМПС) на код по чл. 7, ал. 3 от Наредба № І-157/2002 г., за издаване на ново СУМПС водачът да представя копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование. Цели се също създаване на възможност за случаите, в които се издава дубликат на СУМПС поради повреждане, унищожаване, изгубване или кражба, когато срокът на валидност на СУМПС изтича в срок до 24 месеца, водачът да може да подмени свидетелството си с нов срок на валидност.


Дата на откриване: 11.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 12.3.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 
11 февруари 2020 г. 16:37:29 ч.
asene

облекчаване на административната тежест за граждани

Уважаеми Дами и Господа,

Добре, е че макар след около година и половина след приемане на РМС704/05.10.2018г. го цитирате в мотивите за облекчаване на административната тежест, но се обръщам към Вас с предложение в Параграф 3 на настоящите предложения да не залагате срок от 24 месеца. Не е ли добре от гледна точка на облекчаването на административната тежест за гражданите всеки водач, който представи по свое желание Карта за оценка на физическата годност на водач да може да подмени свидетелството си със СУМПС с нов срок на валидност.

С уважение: Асен Михалков

19 февруари 2020 г. 19:51:27 ч.
DanDin

България - единствената държава във която се иска документ за завършено образование за СУМПС

Уважаеми дами и господа, няма друга държава във европейският съюз (мисля и на световно ниво) във която за да се запишеш за курсове за кормуване, ти искат документ за завършено образование. Това е едно от многото административни спънки и затруднения, пред които се изправя всеки във тази държава. Аргументът че като имат диплома за завършен 10ти клас ше бъдат по съсзнателни водачи е лишен от всякакво реално приложение. Статистически имаме много висок брой на ПТП на глава от населението.Многократно Европейският съюз посочва, че за да се увеличат чуздестранните инвстиций в странта трябва да се намали административната тежест и да се цифровизират много от услугите. Моля започнете от тук.