Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

С предложените промени се цели да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., задълженията за изключване на двойното финансиране, както и ефективно управление на финансови средства по мярката. Част от промените целят да се осигури съответствие на текстове, включени в предложенията за шесто изменение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и приложимото европейско и национално законодателство.

С проекта се предлагат промени в Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и в Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

 

  Отговорна структура:

  дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ  

  Електронeн адрес:

  IMarkovska@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 26.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 9.4.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари