Обществени консултации

Проект на Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация

С предложения проект на Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) в националното законодателство се въвеждат мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 година за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, както и се усъвършенства националната правна уредба в областта на действащите дружества, инвестиращи в недвижими имоти и вземания.

 

Отговорна дирекция:"Регулация на финансовите пазари"
E-mail:h.pendicheva@minfin.bg; e.shongova@minfin.bg; n.daskalova@minfin.bg; e.petrova@minfin.bg;

 


Дата на откриване: 8.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 8.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари