Обществени консултации

Проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД

Законопроектът цели да се активизират притежателите на ценните книжа, които са допуснати до търговия на регулиран пазар, включително тези от масовата приватизация, като в рамките на срок от 1 година след приемането на закона, да предприемат действия по прехвърлянето на ценните им книжа от лични сметки в „Регистър А“ към подсметки при инвестиционен посредник - в „Регистър Б“.

Отговорна дирекция:Регулация на финансовите пазари
E-mail:masspriv@minfin.bg

 


Дата на откриване: 13.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 15.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 
19 май 2020 г. 09:17:42 ч.
Асоциация на индустриалния капитал в България

Позиция на АИКБ по проекта

Управителният съвет и Комисията по капиталови пазари на Асоциацията на индустриалния капитал в България с дълбока загриженост се запознаха с публикувания за обществено обсъждане горепосочен проект на Закон.

Асоциацията изразява своето учудване и недоумение защо този проект се предлага на обсъждане, когато подобни предложения, представени под формата на концепции, вече на два пъти бяха отхвърлени, в резултат на широкото обществено недоволство, изразено от: предшественика на Съвета за развитие на капиталовите пазари; работната група, създадена от Министерство на финансите; Министерство на правосъдието; представителните организации на капиталовите пазари – Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Национална комисия за корпоративно управление, Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България; от Асоциация на организациите на българските работодатели; Българска стопанска камара; Българска търговско-промишлена палата; Конфедерация на независимите синдикати в България; Конфедерация на труда “Подкрепа”; Омбудсмана на Република България и Гражданския парламент на  България - Икономическия и социален съвет.

За повече информация, вижте пълния текст на позицията на Асоциация на индустриалния капитал в България по проекта на някой от следните линкове:

http://bica-bg.org/?p=15341

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2020/05/ПОЗИЦИЯ-АИКБ-законопроект-МФ-ЦД.pdf