Обществени консултации

Наредба № 25 за цялостна организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Кнежа

Съгласно  чл. 26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30-дневен срок от публикуването на настоящето предложение на Интернет страницата на Община Кнежа се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 25 за цялостна организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Кнежа, приета по Протокол № 60 с Решение № 525 от 28.05.2014 г. на Общински съвет-Кнежа на е-mail: obstina_kneja@abv.bg или в Общински център за услуги и информация на гражданите, находящ се на адрес: ул.,,Марин Боев‘‘№69, гр.Кнежа. Телефон за контакти  09132/7425.


Дата на откриване: 26.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Кнежа
Дата на приключване: 26.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари