Обществени консултации

Проект на Постановление за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация

Сред договорените в Коалиционния съвет и одобрени от правителството нови социално-икономически мерки за отговор на епидемичната криза е увеличаването с 30% на разходите за персонал на администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19, включително за служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица.

Става дума за администрации, в които основните заплати на служителите са по-ниски в сравнение с други институции, въпреки значителния обем на отговорностите им и прекия риск за здравето.

Изпълнението на поетия ангажимент предполага, освен изпълнение на законовите бюджетни процедури, и създаване на нормативна възможност за номинално увеличение на заплатите на заетите в горепосочените администрации. Предлаганото допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация би позволило еднократно определяне на нови размери на основните месечни заплати на служителите, по-високи с не повече от 30 на сто от досегашния размер.

В съответствие с чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове ще бъдат проведени обществени консултации на Портала за обществени консултации с продължителност 14 дни. Съкратеният срок е обусловен от необходимостта положителните въздействия от нормативната намеса да бъдат постигнати по най-бързия начин.


Дата на откриване: 31.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 14.8.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 
01 август 2020 г. 14:31:03 ч.
joro112

Увеличение заплатите на държавните служители

Ежегодно в медиите чета за служители от ИААА обвинени в корупция. Вече трети министър на МТИТС обвинява агенцията в корупция, но няма промени в структурата /екипа. МВР посочва като основна причина квалификацията на българските водачи на МПС , но ИААА продължават да отговарят за обучението и изпитите на кандидатите за професиите водачи на МПС?Въпреки указанито на Директива на ЕС за създаване орган наблюдаващ /контролиращ изпитите, в България няма такъв орган?Защо при специален закон за професионално образование и обучение , в закон за движение по пътищата има противоречиви, вредни текстове за обучение и изпити по професиите водачи на МПС? Средно 50 убити месечно по пътищата, но няма промени в "пенсионерското блато" на агенцията? Същата дейност извършва комисията към МОН отговорна за професионалните учебни центрове . Въпреки, че те са на режим лицензия за обучение,изпити и издаване на свидетелства за професионалан квалификация по стотици професии, за тях няма изискване за кабинети,офиси ,сътрудници, форма на обучение, те си предлагат програмите, както е за "учебните цетрове" с разрешение за обучение по професиите водачи на МПС от МТИТС? Съкращението на слежителите отговорни за обучение и изпити на водачи на МПС от ИААА ще освободи средства за увеличение заплатите на останалите служители. Изпитите може да възложат на две частни фирми от други страни в ЕС, които да дойдат тук със свое съдържание на изпитите по теория. Сега изпитното съдържание е в сървъра на частна фирма "Демакс"АД.

03 август 2020 г. 18:40:21 ч.
alevasilev

Подкупване на държавни служители от управляващите

Въпрос 1. Защо това се се приема сега? Епидемията е от преди 5 месеца. Такава мярка трябваше да бъде много по-рано вземат.

Въпрос 2. Колко ще струва това на бюджета? Т.е. колко още ще трябва да плаща българския народ за така или иначе прекомерно раздутата администрация, която е силно неефективна и без това.

Въпрос 3. За какъв период от време ще се приеме тази мярка?Допълнително според: "§ 3а. (1) В срок до 31 август 2020 г. ръководителят на административната структура може еднократно да определи нови размери на индивидуалните основни месечни заплати, не по-висок от 30 на сто от досегашния размер...", което означава, че ръководителите сами ще преценява, кои служители ще получат подобно увеличение и кои няма. Една така субективна преценка е предпоставка за злоупотреба, защото ще се случи раздаване пак на мои и наши хора (т.е. да си го кажем направо ГЕРБ си разпределят парички на техните служители). Така формулирано предложението е напълно безсмислено. Ефектът ще е разделени и раздразнение сред служителите.И какво трябва да е "Читична предварителна оценка", някой въобще проверява ли какво се качва?И в тази "Читична предварителна оценка" се оценяват едни два варианта: Вариант 0 и Вариант 1. След което се говори само за Вариант 1 и Вариант 2. От къде се появи този Вариант 2, какво стана с Вариант 0? Ако това ви е администрацията дето трябва да получи 30% увеличаване на заплатите - по скоро уволнявайте.


03 август 2020 г. 19:02:59 ч.
Frodo_Baggins

Тълкуване на текста

Национален осигурителен институт – служителите с контролни функции в процесите по отпускането и изплащането на осигурителни плащания и помощи; Ако може да разтълкувате текста, че аз не мога да разбера кои служители визирате. За пореден път се пишат "нормативни актове", които подлежат на широко тълкуване!!!

03 август 2020 г. 21:38:10 ч.
Мама Хала

ОСТАВКА!

Убихте дребния и среден бизнес, половината от работещите  са работещи бедни, с 13 % увеличихте бягащите от управлението ви българи и решихте да си купите гласоподаватели за предстоящите предсрочни избори, ли?

Оставка веднага!

03 август 2020 г. 21:44:36 ч.
Манчева

критерии

Не е ясен критерия за избор на тези администрации, много от тях не обслужват граждани, нямат дейност насочена към борба с коронавируса.

Защо не са включени областните администрации, там от самото начало се създадоха кризисни щабове, които продължават да координират действията на останалите администрации и  общините?

Трябва да има справедливо отношение към всички държавни служители, а мотивите ясни убедителни.

Не са публикуванни данни за средните заплати в изброените администрации, за да се обоснове, че заплатите са по-ниски от средните и кои администрации са включени в анализа, ако е направен такъв.

03 август 2020 г. 22:46:49 ч.
Тодоров777

ГДИН и ГДО отново са разделени!

Защо ГД Изпелнение на наказанията е добавена, а ГД Охрана, която работи със същите лишени от свобода не? Едната дирекция пълни затворите с лишени и ги конвоира и не е добавена. Друга функция на ГДО е проверка на лицата в съдебните сгради. Момчетата извършват пл 2-3 000 проверки на всякакви хора в сградите всеки ден. 

03 август 2020 г. 23:32:44 ч.
ZayoBayo

Нужна е активна политика на сближаване на заплатите в администрацията

Не става ясно какви са критериите за "ударно" увеличение на заплатите само в избраните администрации? Очевидно е, че действителните мотиви не са официално посочените - 1. "администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19, включително за служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица" и 2. "администрации, в които основните заплати на служителите са по-ниски в сравнение с други институции, въпреки значителния обем на отговорностите им и прекия риск за здравето." Какво общо имат служителите от Национален институт за помирение и арбитраж или Център за развитие на човешките ресурси с пандемията? Да, може заплатите им да са под средното ниво и е редно да бъдат увеличени, но по подобен начин стои въпроса и с други администрации, които действително имат ежедневен контакт с рискови групи (не само по време на сегашната пандемия), но за пореден път биват пренебрегнати! Структурите на ГДГП-МВР, ДМ-МВР и ДАБ, които постоянно са в контакт с рискови групи от чужденци следва също да бъдат включени в това постановление. Именно заради високия риск, натовареността и ниското заплащане текучеството на кадрите в ДМ и ДАБ е постоянно явление - а така не се гради качествена администрация. Заплащането в различните административни структури трябва да е сходно, а не както се получава, че дори в рамките на едно министерство като МВР съществуват огромни разлики. Държавните агенции пък, макар приравнени по законов статус на министерствата, често имат доста по-ниски заплати (разбира се тук не визирам държавни агенции като ДАНС, ДАР и др., а такива като ДАЗД, ДАБ, ДАМТН и т.н.). Няма логика младши експерт в една администрация да взима коренно различна работна заплата от лице, заемащо същата длъжност в друга държавна администрация. Трябва цялостен анализ на заплащането в административните структури и кохезия (политика на сближаване) на работните заплати в администрацията.

04 август 2020 г. 09:05:16 ч.
vn1n0v

крадлива хунта

Откъде накъде ще увеличавате парите на тези мързеливи, крадливи и нагли чиновници ??С какво са го заслужили - ??

с производителност,

с иновативност,

с прикриване на корупцията,

с контрола който налагат ??Силно против съм лекарите да са КАРАНТИНИРАНИ  за няколко месеца заради борбата с COVID-19, а държавните служители, които само си клатят краката и нехайстват за безчинствата на КРАДЛИВАТА ХУНТА - да получават увеличение на заплатите си?УУУУУ. ОСТАВКА! ОСТАВКА!!

 

04 август 2020 г. 09:13:38 ч.
petar-denev

Проект на Постановление за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната админист

Не съм съгласен с това, реално трябва да се намали държавната администрация, чисто като заети брой хора, после да се направи анализ на натовареността и чак после да се вдигат заплати, защото така направени нещата са само прах в очите

04 август 2020 г. 09:50:04 ч.
Feniks

общински администрации

Защо не са включени и общински администрации, не се ли работи също на първа линия, за всичко хората са в общините. Като се тръгне от завления,  жалби, провеждат се експертни съвети, комисии, сесии на общинските съвети, изчбирателният принцип не мисля , че е добър вариант. Ще създаде само напрежение.

04 август 2020 г. 09:51:15 ч.
AnneMarie

Подигравка!

Разликите в заплащането между една и съща категория/ниво служители в различните администрации са ясни от години, но избраният начин за коригиране на това не е правилен, а моментът е изключително неподходящ. Ако е имало политическа воля за коригиране на разликите в заплащането защо това не беше извършено в началото на годината? Защо няма анализ на тези разлики в заплащането и не е даден разчет нито за броя на хората, нито за реално необходимите средства? Как са подбрани точно тези структури? Защо предложението се маскира като социално-иокономлическа мярка за преодоляване на последствията от коронавируса? Ако това е мярка, защо тя е с траен характер - заплатите на тези служители ще бъдат увеличени за постоянно? Как не се намериха пари за увеличение на заплатите на полицаите и на лекарите с 30 % в началото на годината, но изведнъж се намериха пари за увеличаване на заплати на хора, които реално не са на първа линия и тяхната работа няма връзка с преодоляване на последиците от вируса? Това, което ще се извърши с това постановление може да е законно, но не е морално. Подигравка с хората от частния сектор, които в момента изпитват затруднения поради загуба на работа или намалените си заплати. Подигравка е и с лекарите и полицаите, които остават с ниски заплати на фона на чиновниците. Предложението е позорно. 

04 август 2020 г. 09:53:50 ч.
Erasio

Не!

Правилният подход е инвестиции в автоматизация и намаляване на обема на държавната администрация.

IT специалисти от частния сектор трябва да консултират и участват в процеса по автоматизация и модернизация. Като такъв, заявявам готовност и вярвам, че има стотици, дори хиляди като мен, които желаят да участват безвъзмездно в проекти, свързани с горното.

Единственият начин за устойчиво развитие на администрацията е стимулиране на можещите за сметка на тези, които не могат да се адаптират.

Напълно погрешно е да се харчат пари от хора, без заявена и аргументирана визия за устойчиво развитие.

Оставка!!!

 

04 август 2020 г. 10:50:11 ч.
pnt

НЕ

Няма оценка на въздействието, колко ще струва и откъде ще дойдат парите!!!

 

04 август 2020 г. 11:25:45 ч.
alabala

ДОВИЖДАНЕ! ЩЕ ИДВАМЕ НА СВИЖДАНЕ...

С нетърпение, очаквам момента в който всяка безсмислена тромава институция с хиляди нищоправещи служители ще бъде заменена от един прост сайт и всички онези по веригата ще трябва най-накрая да започнат да се трудят за да оцеляват.

Разходите за държавната администрация са едно тежко бреме на данъкоплатците. И сега защо да не ги увеличим с 30%?! Очевидно някой се опитва да си купи фенове, или по-скоро да ги настрои срещу целия народ. 

Българинът не е глупав, за всички е ясно защо се увеличават държавните заплати точно сега. Това ще предизвика още повече недоволство у хората, които не са на държавна издръжка. Жалък ход за спасяване на положението, което е вече отдавна неспасяемо

04 август 2020 г. 11:58:50 ч.
strah4o

Служителите в Териториалните статистически бюра ежедневно извършват анкетни изследвания, а за тях?

Не са предвидени увеличения за служители, които са на първа линия през целото време на Ковид19. Служителите в Териториалните статистически бюра ежедневно извършват анкетни изследвания "лице в лице" по редица наблюдения предвидени в Националната статситическа програма. Освен това същевременно протича предварителен обход за Преброяване 2021 единственно със служители от Териториалните статистически бюра. Ежедневно се посещават домакинства и се накетират лица в извънредна обсатновка. Увеличение специално за служителите на първа лоиния от НСИ е задължително.

Да се проучи какви са възнагражденията в ЦУ( Централно управление) на НСИ и какви са в ТСБ ( Териториални статистически бюра), защо има разлика след като НСИ е едно юридическо лице?

04 август 2020 г. 12:18:12 ч.
A_A

ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ!

Не е нормално в НАП и Агнеция Митници в териториалните им звена, инспектори и експерти да са на заплати от 750-900лв., а в Централните им управления на по 1800лв. Работещите там знаят за рисковете и стреса, но какво ли му разбира главата на хленчещия човек, ами той да дойде и да определя данъци или да се рови в джобовете на хората за 800-900лв. Отдавна трябва работещите по процес ( ДОПК, АПК, ГПК, НПК) да вземат над 1600лв стартово, за старши над 1800лв., за главен над 2000лв.

04 август 2020 г. 13:21:51 ч.
vyotov

МВнР да бъде включено в списъка на администрациите с повишение на заплащането

Смятам, че в проекта на нормативния акт, който цели увеличаване на трудовите възнаграждения на служители в 28 администрации, активно участващи на първа линия в борбата срещу пандемията от КОВД19, липсва една много важна администреция, а именно - Министерството на външните работи. Именно консулските служби в нашите посолства, постоянните дежурни в МВнР за денонощно обслужване на хиляди български граждани в чужбина, възпрепятствани свободно да се приберат в Блгария поради ограниченията по границите на различни страни, бяха също на първа линия в борбата срещу коронавируса. Непрестанно обновяваната информация на сайтовете на МВнР и на посолствата дават най-точна информация и насоки за пътуващите към България как да преминат най-безпрепятствено границите за да се приберат у дома. Наети бяха чартърни полети за прибиране в България на бедстващи наши сънародници, проведени бяха преговори с други държави за преминаване на български товарни камиони, с което се намалиха загубите на нашите превозвачи. Именно МВнР организира изпращането на спешна хуманитарна помощ за борба с коронавируса за нашите съседи от РС Македония, Сърбия, Албания, Косово, на нашите сънародници от Украйна и Молдова.

Българските консулски и дипломатически представителства са продължение на националните институции отвъд националните граници и техния принос за борба с пандемията също заслужава уважение и висока оценка.

Необходимо е да бъдат включени в списъка на администрациите, които ще получат увеличение на заплащането.

 

Валери Йотов, посланик,

Директор на дирекция "Организация на обездинените нации и Сътрудничество за развитие", МВнР

04 август 2020 г. 13:53:14 ч.
gpetrov666

НА КРИТЕРИИТЕ ПО КОИТО УЖ СА ОПРЕДЕЛЕНИ НЕ ОТГОВАРЯТ ЗА ПОВЕЧЕТО ОТ ИЗБРОЕНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

Защо не е влючена Държавната агенция за бежанците? Едва ли посочените "19. Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол; 20. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“; 21. Министерство на културата – Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“; 22. Дирекция за национален строителен контрол; 23. Български институт по метрология; 24. Национален институт за помирение и арбитраж;" и редица други, посочени в проектопостановлението са по-натоварени с "с дейности по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19, включително за служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица" от служителите в ДАБ при МС!!! По какви критерии ги "избрахте" тези администрации? При положение и общоизвестния факт в администрацията, че в ДАБ при МС са едни от най-ниските заплати?

Посочените от самите вас критерии за увеличение на заплатите само на определени администрации въобще не са спазени според мен!  

04 август 2020 г. 13:53:16 ч.
kat79

Интересен абсурд

Изключително интересно е как са избрани точно тези агенции, след като в много други заплатите са абсурдно ниски и имат пряк контакт с външни лица. Например, регионалните поделения на НСИ, така наречените Териториални статистически бюра. Служителите там непрекъснато са по анкети сред населението, приемат Декларации без дейност (които са предимно на чуждестранни лица) и са с едни от най-ниските заплати в сферата на държавната администрация. И все пак не са в този списък. Докато Агенция Митници и особено НАП с техните заплати и тримесечни ДМС-та са вътре.

Още повече, че продължава да не се отчита разликата между възнагражденията на регионално и централно ниво за една и съща длъжност и вместо уеднаквяване на заплатите по длъжности, с това повишение ще се получи още по-голям парадокс.

 

 

04 август 2020 г. 14:00:34 ч.
gpetrov666

Забравили сте ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС

Не виждам никоя предвидена за увеличение на заплатите администрация да отговаря в по-голяма степен на посочените от самите вас критерии за това от ДАБ при МС!! Да не говорим, че заплатите там по принцип са "под морското равнище"!! 

04 август 2020 г. 14:18:07 ч.
stanislavhivanov

Реално заплатите ще се понижат със 70%

Човекът, който е писал текста е много слаб по математика. Изразът: "... нови размери на индивидуалните основни месечни заплати, не по-висок от 30 на сто от досегашния размер" означава, че новите заплати трябва да бъдат до 30% от сегашните. Ако дадена заплата е била 1000 лева, сега трябва да е не по-висока от 30% от досегагашния размер или 1000 х 30%=300 лева. За да има увеличение с до 30%, текстът трябва да е: " ... нови размери на индивидуалните основни месечни заплати с до 30 на сто по-високи от досегашния им размер."

 

Ако текстът бъде приет в този си вид и заплатите бъдат повишени, ще има нарушение на текста от наредбата. Ако текстът бъде изпълнен както е, заплатите трябва да се намалят със 70%.

 

Добре би било интелигентни и компетентни хора да пишат правните текстове.

04 август 2020 г. 14:20:35 ч.
ЗИН

ОА пак на фотосинтеза

Чудесно намерение, защо, обаче, не са включени областните администрации? Същите, за които се сещате вменявайки им нови задължения, без увеличаване на щатове, без оптимизиране на наличните (с пълнеж от политически назначения). Останахме избутани в страни на унизителни заплати, независимо от стаж, ценз, опит и желание да служим на страната и съгражданите си. Нима НАП, НОИ, ИА и пр. са с по-ниски от нашите заплати?! Коригирайте се. Средна раб. заплата в едно предприятие е като мусаката - едни ядат каймата, а други само картофите.

04 август 2020 г. 15:01:43 ч.
Rusinova

Общински администрации

А какво ще стане със заплатите на общинските администрации,които са на първа линия? Не става въпрос за административните действия по координиране на пандемията, а за хората,които работят на терен,особено сега по морските курорти и зимата-по зимните курорти. 

04 август 2020 г. 15:38:43 ч.
A_A

ВИСОКИ ЗАПЛАТИ ЗА ВСИЧКИ!

Текста да се чете " увеличават се заплатите на служители и работници с 30% , при еднакви длъжности и нива с различни заплати независимо от фунцкиите им, се изравняват с най-високата и след това се увеличават с 30%. Заличава се ал.2 - не е редно да се определя на кои колко, на всички просто е, няма връзки, няма чичи владика, позната, послушна. Кратко и ясно след като се изравнят примерно на инспектор или експерт с този заплата която получва инспектра и експерта в СОФИЯ, след това и 30% увеличение, в ОБЛАСТНИТЕ ГРАДОВЕ доматите с колове не ядем.

04 август 2020 г. 16:30:18 ч.
EvelinaPGeorgieva

Къде е солидарността???

На фона на десетките /да не кажа - стотици/ хилади хора, останали без работа, заради корона-кризата, на фона на стотиците хиляди /да не кажа - милиони, сред които съм и аз/ с намалени заплати, поради спада на производството, оттам - на продажбите, на фона на намалените приходи в държавния бюджет от ДОД, ДДС, намалени осигурителни плащания, изключително неморално е, и отиващо отвъд наглостта, да бъдат увеличавани и то с 30% заплатите на държавните служители. И без това ефективността от работата им е спорна, както и компетентностите им, които не им позволяват да намерят място в реалната икономика. Не съм съгласна да издържам с данъците, които внасям всеки месец тези хора, а и никои хора, работещи в държавния апарат. Не виждам някаква полза от тях и тяхната работа нито лично за мен и семейството ми, нито за населеното място, в което живея. Държа да отбележа, че за моите две деца не съм получавала никога и не получавам и в момента никакви "семейни помощи", не съм лежала никога на издръжка на държавата, а единсктвените плащания, които съм получавала, са болничните, които ползвам изключително рядко. Същото се отнася и за съпруга ми. Парите, които внася нашето семейство всеки месец,като данъчни и осигурителни плащания, са голяма сума, а от нея нищо не се подобрява. Не е редно за сметка на реално работещите хора да се увеличава благосъстоянието на почти милион държавни и общински търтеи!

04 август 2020 г. 17:33:59 ч.
DMILCHEVA

Абсурдно е!

Това е подигравка на фона на хилядите безработни, голяма част от които са с минимално обезщетение, хилядите с намалени доходи поради преминаване на намалено работно време и на всички останали работещи. Да, има администрации в които заплатите са наистина ниски и в които хората заслужават да се заплати по-достойно труда им - например в бюрата по труда, службите за социално подпомагане, служителите, които работят директно с клиенти в общините. Вероятно има и други. Но това е проблем, който няма нищо общо с кризата  от Covid-19. Единствените, които заслужават да бъдат компенсирани са медицинските работници. А на служителите с контролни функции в процесите по отпускането и изплащането на осигурителни плащания и помощи в НОИ по-скоро би трябвало да им се намалят заплатите - подадено заявление за обезщетение за безработица с всички необходими на документи по електронен път - почти 1 месец без никаква реакция. Следва обаждане по телефона - елате да донесете документите на място. Следва  подаване на  всички документи на хартия. Какъв е смисълът тогава да се подават по електронен път? За да демонстрираме колко сме дигитализирани? Защо не се спазват законните срокове - ако на НОИ не му пука какво ще ядат безработните през това време, защо хората да ги интересува, че имало много молби. И ако за всеки неспазен срок осигурените биват отрязвани или санкционирани, защо в никой закон при забава администрацията не заплаща законната лихва?  

И да не забравяне - купуването и продаването на гласове е престъпление!

04 август 2020 г. 18:13:46 ч.
nd

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Ярки са спомените от изявленията на вече бившия министър на финансите В.Горанов, който съжаляваше за маргиналите и говореше за хвърляне на пачки от хеликоптер. Очевидно няКОЙ е решил да хвърля пачки от хеликоптер, за да си осигури гласове на предстоящите избори. В условията на задаваща се тежка икономическа криза, за която самото правителство предупреждава, е безподобна наглост да се вдигат каквито и да е било заплати в държавния сектор. Още повече в момент, в който стотици хиляди граждани остават без работа и изобщо без доходи.

04 август 2020 г. 18:38:42 ч.
Atina_sl

Относно НОИ

Защо в текста конкретно за НОИ са поставени ограничения? Контролиращите служители няма да има какво да контролират, ако експертите не си свършат работата. Не трябва да има ограничение относно правоимащите. За периода от началото на извънредното положение до момента всички звена в НОИ са натоварени в пъти повече.  Текстът следва да се промени на " ... и всички служители, заети в процесите на отпускане и изплащане на пенсии, осигурителни помощи и плащания".

04 август 2020 г. 18:47:52 ч.
Ivolution

Спрете гаврата с ДАБ

ЗАЩО служителите на ДАБ отново са подминати? Нима не работят с рисков контингент  със слаби или никакви хигенни навици идващи от чужбина. Докога заплатите в ДАБ ще бъдат на критичния минимум, средна заплата 800-900 лв?  Докога ще съществува фрапираща разлика в заплащането на служители с еднакви длъжности,  в различни ведомства?   Категорично настояваме ДАБ да бъде включена в проекторешението за изменение на заплатите на държавния служител!!! Всичко друго ще бъде изтълкувано като гавра.

04 август 2020 г. 19:03:33 ч.
stoppingby

Незаконосъобразност!

В момента липсва законово основание за увеличение на заплатите - няма промени в Закона за бюджета относно осигуряването на средствата, нито в ЗДСл и КТ относно основанията за увеличение на заплатите. Липсват  критерии за избор на посочените администрации, липсват анализи и разчети относно финансовия ресурс. Оценката на въздействието не отговаря на изискванията, срокът за обществени консултации - също, защото не виждам как това може да се квалифицира като  "изключителен" случай, за да се определи 14-дневен срок.

Такъв акт е незаконосъобразен!

 

 

04 август 2020 г. 19:32:57 ч.
mario

Добавяне на Държавна агенция ДА ДРВВЗ в проекта на Наредбата!

Уважаеми Дами и Господа,

В предложения от Вас нов параграф, а именно: § 3а. (1) В срок до 31 август 2020 г. ръководителят на административната структура може еднократно да определи нови размери на индивидуалните основни месечни заплати, не по-висок от 30 на сто от досегашния размер, за служителите в следните администрации и административни структури:“

предлагам да се добави Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и териториални дирекции;

Мотиви: Всички служители от държавната агенция и териториалните дирекции от началото на епидемията до сега не са спрели да извършват контрол на "терен" като са имали контакт с други лица. Всеки ден са изложени на риск от това да не се заразят с COVID-19 въпреки взетите предпазни мерки. Задълженията на всички колеги включват точно това - обслужване и контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица.

В тази връзка, моля, в проекта на Наредбата да бъде включена и ДА ДРВВЗ, тъй като колегите продължават да бъдат изложени на риск при извършване на проверки и ежедневните контакти с други лица.

04 август 2020 г. 19:53:12 ч.
Nikolai Krastev

нои

Много е странно това несправедливо класифициране на служителите и неясните критерии, по които ще се решава, кой да получи увеличение и кой не.Това разделение е толкова обидно и нечестно.Може би според някой рискът в счетоводството от зараза е по- малък от този при контрольорите, въпреки,че през помещенията на НОИ преминават хиляди граждани, включително , и много рисковите контрольори.

Уважаеми господа, моля не ни настройвайте едни срещу други и без това живеем в тежки времена , в които ще оцелеем единствено , ако сме заедно.

04 август 2020 г. 20:34:58 ч.
потребителско име

твърдо против

Съкратете 30 процента и им направете заплатите нормални. Но целта е да се държат зависими и бедни възможно най-много хора, нали? Как преценихте, кой е на първа линия? Социялните работници например са с мизерно заплащане и работят в мисзерия, но интерес да решите този въпрос няма, защото и средстваза присвояване там няма. Спрете да купувате гласове!

04 август 2020 г. 21:01:54 ч.
Оставка Веднага

Къде е моят коментар

Защо не виждам в коментарите моят коментар?

04 август 2020 г. 22:12:24 ч.
delyanvasilev

Това постоянна или временна мярка с овладяване на пандемията и последствията от Covid-19 ли е?

Правителството мисли да увеличи заплатите на държавни служители с по 30%. В мотивите се посочва:

Сред договорените в Коалиционния съвет и одобрени от правителството нови социално-икономически мерки за отговор на епидемичната криза е увеличаването с 30% на разходите за персонал на администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19, включително за служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица.

Като се има в предвид че частния за сектор се отпускат пари за част от периода пандемията, това означава ли че и заплатите на държавните служители ще бъдат увеличени за същия период, в който се подпомага и частния бизнес?

В случай, че увеличението е постоянно не е ли е редно и пенсионерите да получават ония 50 лв. постоянно?

Според мен е несправедливо някой да получат мярката за справяне с ковид 3 месеца, други да я получат за периода на извънредното положение/извънредната епидемична обстановка, а трети да я получават за постоянно (дори и след като свърши това с ковид)...

А това увеличение на заплатите дали няма нещо общо със предстоящите парламентарни избори?