Обществени консултации

проект на Инструкция за изменение на ИНСТРУКЦИЯ № И-5 от 5.09.2017 г. за условията и реда за организиране,поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители – „Автоматизирана система за управление на човешките ресурси”

С предложения проект на Инструкция се правят следните изменения и допълнения:

Актуализира се наименованието „служба „Военна информация“ на основание изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване ( ДВ, бр.69 от 4 Август 2020 г.);

Синхронизира се Инструкцията със Закона за личните данни, като се регламентира в АСУ на ЧР да се събират, обработват и съхраняват лични данни за военнослужещите и цивилните служители само за нуждите на отбраната;

Регламентира се достъпа до „Автоматизирана система за управление на човешките ресурси“ (АСУ на ЧР), като същият се осъществява след получен достъп до КИС „ЩИТ“, както и се актуализират текстове в тази връзка.

Въвежда се регламент, чрез който се създава възможност за работа с  АСУ на ЧР на различни нива на класификация на информацията, достъпвана от съответните потребители.

Актуализират се длъжностни лица, определени за функциониране на АСУ на ЧР и се определят съответните им отговорности.

Въвежда се възможност за използване на електронни писма-заявки за достъп за работа с АСУ на ЧР или подсистема „Труд и работни заплати“, или прекратяване на права за достъп за работа с тях, както и за оправомощаване на длъжностно лице от министъра на отбраната за утвърждаването/съгласуването им.

Актулизират се формите на писмата-заявки за достъп за работа с АСУ на ЧР или подсистема „Труд и работни заплати“, както и за прекратяване на правата за достъп за работа с тях.

С тези промени се цели актуализиране на процесите (дейностите) за работа с АСУ на ЧР, подобряване на достъпа на потребителите до нея, както и привеждане в съответствие на текстове от Инструкцията във връзка с влязъли в сила нормативни актове.

 


Дата на откриване: 15.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 13.11.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари