Обществени консултации

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021-2027 Г.

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027 г. Това е документът, в който се определя стратегията на държавата членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарството.

През м. януари 2020 г. беше създадена работна група за разработване на Споразумението за партньорство с представители на администрацията и на широк кръг партньори – представители на неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на работодателите, работниците и служителите, организациите на и за хората с увреждания и други. В резултат от дейността на работната група и на компетентните ведомства беше разработен проект на Споразумението за партньорство, като неформалните консултации със службите на Европейската комисия по него започнаха през м. март 2020 г.

Формулираните в документа приоритети за финансиране са изведени въз основа на анализ на социално-икономическо развитие на България 2007-2017 г. Документът очертава основните направления на инвестициите с европейско финансиране през следващия програмен период:

·        иновативен и интелигентен икономически преход чрез иновации и приложна наука;

·        чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика;

·        подобряване на мобилността и регионалната свързаност;

·        развитите на човешките ресурси и образование;

·        устойчиво и интегрирано развитие на регионите в страната.

Настоящият вариант на документа е резултат от напредъка в цялостния процес на програмиране, както и на техническите консултации с ЕК.

Проектът на Споразумението за партньорство можете да намерите на Портала за обществени консултации www.strategy.bg и Единния информационен портал за ЕСИФ www.eufunds.bg.

Всички желаещи могат да се включат в обсъждането на Споразумението за партньорство. Своите мнения и коментари може да изпращате в срок до 30 ноември 2020 г.

 

*Проектът на споразумението е редактиран на 19 октомври 2020 г. поради констатирана техническа грешка.


Дата на откриване: 16.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Междусекторни политики
Дата на приключване: 30.11.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 
20 октомври 2020 г. 19:41:39 ч.
Николай Едрев

Уважаеми Министерски съвет

Уважаеми Министерски съвет, Уважаеми Борисов!

Не знам, кой е писал този вариант на споразумение, но от бегъл анализ се вижда, че България е катастрофирала напълно през последните 10 години.След като се запозная детайлно с документа, може и да направя накакви предложения, но ми се струва, че тотално сме изпуснали влака през последните 10 години и похарчените безброй милиарди до сега.Защо смятате, че с нови 9,7 млрд. ще подобрите нещо ( както обещавате на ЕС), а няма да откраднете и тези пари и резултатите да са още по катастрофални?

Искрено Ваш,

Николай Едрев

23 октомври 2020 г. 00:35:03 ч.
kamened

Споразумение за партньорство 2020 (?)

Дами и господа, 

с изключение на актуализираните цифри, документа представлява нелошо копие на Споразумението за партньорство с ЕС от 2014.  Почерпете хората на Марин Райков все пак. След похарчени N милиарда евро, конкретиката се изчерпва със споменатият на три пъти София Тех Парк. Колкото до така разписаните цели на Споразумението - искрени поздравления, доста точно, макар и непълно описание на катастрофалния провал и пълната некомпетентност в управлението на страната ни.

Камен Недялков

23 октомври 2020 г. 14:50:26 ч.
NadiaMiteva

Нужда от основна преработка

Здравейте,

Този документ обявява за най-глупавия, беден и мръсен член на Европейския съюз.

Поздрави и с пожелание документът да бъде преразгледан,

Надя