Обществени консултации

Проект на Наредба за прилагане на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност

 

В предложения проект са разписани изискванията към дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета, които се изпълняват от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице, в сътрудничество с организации за защита на животните. Чрез тях се цели овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета при спазване на изискванията за пълна публичност и отчетност на всички извършвани дейности, както и спазване на принципите за хуманно отношение към животните и защита на тяхното здраве и благосъстояние.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Животновъдство“, МЗХГ 

 Електронен адрес:

 EHyusein@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 20.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 21.12.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари