Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие

Причините, които налагат приемането на предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие (ЗИД на ЗЗДН), са продиктувани от необходимостта да се отстранят слабости и пропуски в действащата нормативна база и за изпълнение на препоръките на Европейската комисия и на различни контролни и мониторингови механизми по конвенции на ООН в областта на правата на човека, имащи отношение към проблемите на насилието над жени, и привеждането на българското законодателство в съответствие с европейските законодателни практики и международните стандарти в тази област. С предложените изменения и допълнения се изпълняват и заложените мерки в Националната програма за превенция и защита от домашното насилие за 2019 г., приета с Решение № 5 на Министерския съвет от 10 януари 2019 г., и Националната програма за превенция и защита от домашното насилие за 2020 г., приета с Решение № 238 на Министерския съвет от 9 април 2020 г.

Очакваните резултати, които ще се постигнат с въвеждане на предвидените нормативни промени в българското законодателство, са надграждане на нормативната уредба на противодействието на домашното насилие и повишаване на ефективността ѝ; изпълнение на международните стандарти в тази област, вкл. и препоръки на Европейската комисия и на различни контролни и мониторингови механизми по конвенции на ООН в областта на правата на човека и имащи отношение към проблемите на насилието над жени, и в частност домашното насилие; осигуряване на бърза, ефективна и адекватна защита и подкрепа на пострадалите от домашно насилие лица и ефективно прилагане на мерките за защита на правата на жертвите на насилие.

 


Дата на откриване: 13.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 27.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 
13 януари 2021 г. 18:13:17 ч.
Андрей Едрев

ЗЗДН създава порочна практика и възможност за злоупотреби с право.

Напоследък в България се наблюдава тревожна тенденция делата за развод и родителски права да стартират със Заповед за домашна защита по ЗЗДН.

Злоупотребите с Деклараци по чл.9, ал. 3 зачестяват и става основно оръжие на отчуждаващите родители с цел отделяне на другия родител и спечелване на родителските права.

Това е психическо насили над отчужденият родител и децата.

Няма механизъм и защита на обвинения в домашно насилие до приключване на делата по ЗЗДН, които в повечето случаи продължават повече от година и системно и целенасочено отчуждаване на децата и извършване на психическо насилие върху тях.

Обвиненото в домашно насилие лице няма никаква възможност да се защити преди издаване на заповедта за незабавна защита.

Липсвата на страх у деклариралите неистина, води до все повече издадени заповеди за незабавна защита, които не се потвърждават от две инстанции и това е насилие над единия родител.

Отказа на прокуратура да образува дела по чл.313 от НК, води до убеждението, че не носят наказателна отговорност за действията си и това подронва престижа на съдебната власт и дава лош пример на следващите да злоупотребяват с право.

Само декларацията сама по себе си е негодно доказателство, когато не е подкрепено с други съществени доказателства,

Декларация не бива да бъде основание за издаване на заповед за незабавна защита, защото съда няма как да знае дали твърдяното в декларация е истина и така лишава ответника от право на защита и нарушава неговото конституционно право.

Това противоречи на презумцията за невинност, а създава презумция за виновност и тежест да на ответника да доказва невиността си,

 

13 януари 2021 г. 20:51:54 ч.
Kaloyan_Milev

Злоупотреба с “Домашно насилие”

Коментар част 1:

Добър ден,

Мантрата “домашно насилие” или бизнеса с борбата с “домашно насилие”. 

С всеки изминал ден ставаме свидетели на неистов рев по всички медии за “домашното насилие”. Изключително преекспонирано и зловредно е това катализиране на проблема. Проследете основните ядра, които имат интерес от това. Личностно не се обръщам към никой, нито искам да се конфронтирам, все пак за всичко има официални документи. Обърнете внимание:

13 януари 2021 г. 20:52:52 ч.
Kaloyan_Milev

Злоупотреба с “домашно насилие”

Коментар част 2:

   1. Първа група: НПО организации. Външно и вътрешно финансирани. Следват плътно неолибералната политика, която залива света. Манипулирани данни. Изкривяването на действителността единствено работи против българското семейство. Постоянно се вменява нужда от Истанбулска конвенция като панацея. 
  2. Адвокати , които заявявят, че работят без финансиране на организациите им. Много от тях работят и с външно такова, но често зад тази “кауза” застават юристи с цел да се представляват като лица на “борбата” срещу насилието. Дефакто се официализират пред медии, общество и най-вече институции. В частната им практика всичко това носи осребряване.
  3. Реални жертви на тормоз, бой, побой, близки и роднини на жертви на реално насилие. Поклон и съпричастност към тези реални потърпевши. За съжаление горните две групи по-скоро им вредят като “борбата” им срещу това насилие е с цел манипулция на случващото се и извличане на обществено-политически и икономически дивиденти, но това вече го споменах.

 

13 януари 2021 г. 20:54:10 ч.
Kaloyan_Milev

Злоупотреба с “домашно насилие”

Изключително не се говори за неизпълнението на законите на Р България от страна на институции,  но най-вече на родители при спор за родителски права или при неизпълнение на режим на лични контакти. Отново се говори за “насилие над жени и деца”, когато бащи най-често опитват да виждат децата си, а лукави майки постоянно пускат сигнали за “агресия” и “домашно насилие”. Същите тия майки, които в 90% се оказва в течение на производството, че са лъгали влизат в статистиката “сигнали в МВР”, “жалба до съда”, “издадена заповед по ЗЗДН”, макар същите после да бъдат анулирани от съда. 

 

Мантрата “жертва на домашно насилие” и субективното “насилие на жени и деца” (децата забележете вървят по презумпция с жените, а бащата и мъжа е насилник) единствено катализира беззаконие, неспазване на законите, неспазване на съдебни определения и решения, използва се като “бухалка” от недобросъвестни жени и майки срещу бащи. *Ще приложим официални данни в колко от случайте на искане на Заповед за защита и издаване имаме течащо производство по определяне на режим на контакти. 

 

За съжаление ежедневния рев по всички медии цели преследване на лични цели и прокарване на недобри политики. Нещо като “войната срещу теоризма”, където се създават измислени врагове и  ни се вменяват неистини за да се оправдаят други цели. 

 

Законът умишлено не се спазва, и от институции и от граждани, изменя се, делегират се правомощия на неправителствени организации, умишлено се създава хаос за да се вкарва “спасение” отвън , с адвокати, с Конвенции. 

 

 

Настоявам и ще направя всичко възможно ние като граждани и потърпевши от проблемите на съдебната система и проблемите и батаците, които законотворците създават под диктовка на НПО прганизации да присъстваме лично на всички обсъждания свързани с промени по отношение на спекулациите с въпросното “домашнп насилие”! Имаме готови решения за пресичане насилието дори в реално малкия процент и аз и много родители и бащи като мен ще вложим цялата си енергия и ресурс в борба срещу мафията, която спекулира и върти мантрата “домашно насилие”.

 

Калоян Милев , баща на българско дете. Баща, който няма контакт с детенцето си пета година. Човек с доста богат опит и наблюдения в материята и човек, който няма финансова или друга сходна облага в борбата срещу несправедливостта

14 януари 2021 г. 01:01:24 ч.
Gospodinov.Teodor

Докато една система е отворена за злоупотреби, с нея ще се зоупотребява

Иска ми се органите да имат ресурса да третират сигналите за домашно насилие като сигнал за убийство! Всички които имат нещо общо да се задържат и разпитват докато стане ясно кой за какво се бори. Сигурно звучи малко нереалистично, но в момента този закон масово се ползва от озлобели родители, които са слепи за страданието в детските очи. Родители, които използват най-чистите души на тази земя като оръжие за постигане на неморални цели, водени от собствената си злоба. А истинските жертви? Истинските жертви ги е страх да обелят и дума. Страх ги е, защото системата няма да ги защити. Вместо това нагли до мозъка на костите "жертви" завеждат дело, след дело, след дело... И всичките падат в съда, но докато се проточват размахват аргумента "срещу ХХХ има висящо дело за насилие". Ето затова дано дойде момента, в който такива сигнали се обработват все едно има убийство - всички на разпит докато не се изясни случая. Ако има насилие - насилника да лежи. Ако обаче има набеждаване - да има такова наказание, което да възпира опитите за злоупотреби.
 
А това тук повече ми прилича на "да покажем на европейците, че вършим нещо..", а десетки НПО-та потъркват доволно ръчички, защото когато има проблем, има финансиране за "решаване" на проблема. Само дето няма ниакъв контрол над тези организации и незнайно защо всички вярват, че те се водят от някакъв свещен морал... докато не ги гледаме в журналистически материали тип "Хелп Карма". Колко от тези организации искат реално да разрешат проблем, за разрешаването на който получават финансиране и дейността им не се следи и измерва по никакъв начин? Естествено въпроса е риторичен.

14 януари 2021 г. 15:05:37 ч.
metodi

Злоупотреба

Дъщеря ми в момента е на 9 години. Не съм я взимал при мен от 3 години. След като заведох дело за родителски права. Майка й си го реши проблема с друго точно по този закон -за закрила от насилие. Бях обвинен в сексуално насилие и получих заповед да не доближавам дъщеря си. Съда я издаде за един ден след исковата молба без даже да ме види- изслуша или да поиска отговор от мен. И знаете ли какво?Оправдаха ме! Но като не си бях виждал детето заради ограничителната заповед то сега не м е иска вече.И даже по делото за родителски права което още не е минало в разговор с психолог казало, че не съм го обичал и не съм го търсил. АЗ НЕ СЪМ ГО ОБИЧАЛ, И АЗ НЕ СЪМ ГО ТЪРСИЛ! Това ли ви е закрилата от насилие? Този закон е недодялан и не защитава никои. А вреди! Трябва ли да осъдя държавата в Страсбург, за да го промените, ама в добрата посока, не в тази която сега искате? И дори да я осъдя кой ще ми върне на мен изпуснатото време на мен с дъщеря ми и на дъщеря ми с мен респективно? Питам?

14 януари 2021 г. 16:03:05 ч.
AtanasN

Дискриминация по пол в съдебната практика при прилагането на ЗЗДН

ЗЗДН "е едно недоносче". Популярно мнение сред адвокатските среди е, че декларацията по чл. 9 ЗЗДН "е първа фаза на делбата". Предназначението на ЗЗДН в момента се свежда до обслужване на интересите на решилите да се развеждат съпруги. И няма какво да се лъжем, злоупотребява се предимно от жени. Въобще не се разпознава психическото и емоционално насилие. Такова е отчуждаващото поведение на родител, спрямо другият родител на детето/децата, както и недопускането до контакт на единия родител с детето си/децата си. 

Същността на проблема е, че става дума за синдром на родителско отчуждаване – PAS в неговия медицински и клинично-психологически смисъл, който представлява и домашно насилие върху засегнатите деца. Родителското отчуждение в тежка степен е форма на домашно насилие над детето! Една от най-тежките форми на насилие въобще – психологическо и емоционално. Да, това насилие не оставя синини. Но нанася тежки поражения върху психиката и емоционалното развитие на децата.

Правото на детето да осъществява контакти и с двамата си родители, когато те са разделени е основно негово право, регламентирано в чл.9, т.3 от Конвенцията на ООН за правата на детето.
Синдрома на родителско отчуждение (PAS) представлява сериозен психологически проблем.
“Психологично насилие” над дете, съгл. МКБ T74.3 се определя като модел на поведение от страна на родител или настойници, което може сериозно да възпрепятства когнитивното, емоционалното, психическото или социалното развитие: т. 3 - “изолиране” - родителят възпрепятства детето от нормални социални отношения с членове на семейството и възрастни. 
Осуетяването и неспазването на влязло в сила съдебно решение за режим на лични отношения е ограничаване на личната свобода и правата на децата, както и на другия родител /.
Поддържането на такива лични отношения се налага, както в интерес на детето, така и на родителя с който детето не живее. Същевременно, това е и в съответствие с изискванията на обществения интерес, а също на морала.
 

14 януари 2021 г. 20:15:03 ч.
AtanasN

дискриминационен и противоконституционен закон

Това също са жени, пострадали от домашно насилие:
"Зловеща драма в Бургас: Дъщеря уби майка си, удряла я със стол" 9 юни 2020 
"Майка уби дъщеря си в София" 29 юни 2020
"Дъщеря уби майка си по особено жесток начин в Хасково" 6 юли 2020
"Българка уби майка си в Испания, дни наред живее с трупа й" 21 август 2020
"Майка уби двете си деца в Сандански" 19 ноември 2020
...това са само малка част от заглавията в пресата за 1-2 месеца 
Защо се опитвате да сатанизирате българските мъже и да ги изкарвате насилници?
 

14 януари 2021 г. 22:12:40 ч.
klukanov

Вярно ли е твъдението, че всяка 3-та жена в България е жертва на домашно насилие?

Твърдението, че всяка трета жена в България е жертва на домашно насилие е една огромна манипулация. Тази цифра идва от неправилно цитиране на едно социологическо изследване, проведено през 2016 г. от фондация "Партньори България" и Центъра за изследване на демокрацията с помощта на Норвежкия финансов межанизъм. Първо, тази цифра не е статистическа информация, а показва субективното усещане на анкетираните. Човек може да е жертва на насилие, но да не се самоопределя като такава и обратното. Второ, тази цифра показва не моментното състояние на насилието, а това дали анкетираният смята, че е бил жертва на насилие от 15 годишна възраст до момента. Всяка трета жена и всеки втори мъж е отговорил положително на този въпрос. Трето, тази цифра не показва къде и от кого е осъществено насилието. Не всяка жена, жертва на насилие е жетрва на насилие от страна на партньор или съпруг. Според същото изследване около 20% от насилието върху жени е осъществено от други жени. Проучване на Агенцията за основните права на ЕС показва, че насилието върху жени, осъществено от страна на партньор или съпруг в България за предходната година е 6%. Това са около 170000 жени, което не е малко, но е много далече от "всяка трета". Четвърто, тази цифра не отчита вида, степента и честотата на насилието. Цитираните изследвания показват, че преобладават по-леките форми на насилие, като бутане, дърпане, обиди и, че то често е взаимно. Мъжете са по-склонни към физическо насилие, жените - към психическо. Насилието не е еднопосочен процес - 80% от насилниците са били жертви на насилие. Пето, поставя се знак за равенство между домашното насилие и насилието основано на полов признак, и от там се прави грешният извод, че основно жени са жертви на домашно насилие. При домашното насилие полът на жертвата няма значение, определяща е личната връзка между насилника и жертвата. Жертви могат да бъдат както жени, така и мъже, деца и възрастни родители и от двата пола. Обществото реагира на тежките форми на насилие, но се забравя, че най-масови са "меките му форми", които не изискват физическа сила и се прилагат и от двата пола. Според изследванията 5.2% от жените и 3.8% от мъжете са били жертви на психическо насилие, а съответно 2.1% и 2.7% на контролиращо поведение. Докато по 1.2% от двата пола са били жертви на физическо насилие. Защо се лансира тази манипулация? Съществуват НПО, които са превърнали "борбата с насилието" в бизнес. Ако тези организации действително искаха да се борят с насилето, нямаше да прибягват до манипулация на общественото мнение и щяха да се борят с ширещата се злоупотраба със ЗЗДН, която създава в съда и правоохранителните органи съмнение в обръщащите се за помощ. А това рефлектира изключително негативно върху тези, които действително са жертви на тежко насилие и имат нужда от помощ.  

 

 

16 януари 2021 г. 21:35:42 ч.
i_dimov

Противоконституционен текст

фактическо съпружеско съжителство“ се заменят с „фактическо съжителство на съпружески начала“.

От мотивите не става ясно, че промяната цели разширяване на кръга лица, които могат да се ползват със закрила. Промяната вкарва през ЗАДНИЯ ВХОД еднополовите бракове в българската правна действителност, което прави разпоредбата противоконституционна!!!

Не става ясно от проекта, от какво е продиктуван краткият срок за обществено обсъждане? 

18 януари 2021 г. 19:23:01 ч.
karanikolov

Предложения за промени

Софруера на сайта ви наслагва изреченията едно върху друго при по-дълъг текст и затова давам предложенията ми с линк към сайта, където ги публикувах в читаем вид:

https://www.karanikolov.eu/domashno-nasilie-predlozheniya-za-promeni/?fbclid=IwAR1WcAVf4Lt-gRP91EPQQaNpB1e9CHrdcJmd0EYWBROWonAxGiyysKbwIfQ

19 януари 2021 г. 10:13:36 ч.
mimi_rey_f

Мнение

ЗЗДН урежда мерките, които държавата предприема за ВСИЧКИ лица жертви на насилие! Не мога да повярвам, че някакви господа са против закона, защото, видите ли, той защитавал само "лукавите майки'!?! Като психолог и социален работник мога да ви кажа, че физическото насилие над възрастни и деца е много малка част от насилието, което виждам всеки ден. Психическото и икономическото и сексуалното насилие са много често срещани. И не само жени и деца, но и много възрастни хора - пенсионери - са жертви на насилие. Аз съм ЗА приемането на тези поправки, защото е срамота през 2021г. в България да няма консултативни и кризисни центрове за ЛИЦА жертви на насилие!

19 януари 2021 г. 10:36:05 ч.
Kaloyan_Milev

До Мими_рей_ф

Уважаема госпожо с псевдоним,

ние не сме "някакви господа", а точно хората, бащите на деца жертва на порочната система, с която искате промяна в закона. Работете в посока промяна в Наказателния кодекс за насилие над възрастни и не играйте евтина игра като вкарвате на преден план "лица" на възрастни и деца. Злоупотребата с право е налице . Ще се борим за защита на всички "лица" като законодателството се промени в адекватна посока и даде гаранции, че тия , които спекулират, злоупотребяват и използват механизма за Заповедта за защита в борбата за родителски права попадат адекватно под удара на закона. Феминизма, който яхват масово адвокати и НПО организации замаскиран зад провидна борба за справедливост води единствено до тежки проблеми най-вече за децата. Това е г-жо "инкогнито". Ще се борим да присъстваме на всяко обсъждане редом до финансово заинтересуваните адвокати и НПО "борци за възмездие"

20 януари 2021 г. 11:41:02 ч.
Keckarov

Промените в ЗЗДН - основа за продължаващи репресии

Не виждам анализ на досегашното правоприлагане. Не виждам да е разпознат проблема със Заповедите за незабавна защита, когато деца са лишавани от родители въз основа на декларации, твърдения от другия родител. Какво става след като в хода на две дела, на две инстнации не се докажат твърденията на подалия декларация, но е факт, че децата са били лишени от повече от година от свой родител??? Формалното ми предложение е вносителите на проекта да предвидят разпоредби, които да решават този проблем.Възразявам срещу предлагания нов текст на чл. 5, ал. 3, който предвижда във всички случаи на насилие детето да бъде отнемано от "извършителя" и предавено на "пострадалия". Помислете, моля, извършителят може да е извършил насилие спрямо "пострадалия" без да е извършил нищо пред детето, без да го е засегнал по никаквъ начин. Защо "пострадалият" трябва да взима детото? Ако една майка е извършила насилие /вкл. психическо/ спрямо един баща и съдът признае това, трябва ли само заради това да й се отнеме детето? Прави ли я това насилие автоматично лош родител? Не отваряйте кутията на Пандора!

За жалост, освен всичко друго ЗЗДН е една хранилка за доставчици на социални услуги, за адвокати. Той не е само превенция, той е и репресия, много често сексистки ориентирана. Заради злоупотребите със ЗЗДН, истинските жертви оставата встрани. Една опорочена справедлива идея.