Обществени консултации

Проект на Национална стратегия за младежта 2021-2030

 

Настоящата стратегия за младежта е изготвена в изпълнение на чл. 4 от ЗМ. Тя има за цел да дефинира основните и специфични цели и приоритети на държавната политика за младежта за периода 2021-2030 г., както и мерките за тяхното постигане.

При разработването на настоящата стратегия е отчетен фактът, че политиката за младежта има хоризонтален характер и че всяка секторна политика – за образованието, заетостта, културата, спорта, здравеопазването, социалните услуги и т.н. има отношение към живота на младите хора в България. 


Дата на откриване: 14.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Младежка политика
Дата на приключване: 14.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари