Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

С приемането на наредбата се очаква да бъде осигурена по-голяма публичност и информираност на земеделските стопани за компенсаторните плащания, които могат да получават за изпълнението на ангажиментите за биологично земеделие от 2021 г. и след нея. По този начин националното законодателство ще бъде съобразено с европейското законодателство в тази област.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ 

 Електронен адрес:

 lchakrakchieva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 20.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 19.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари