Обществени консултации

проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Военна академия „Георги Стойков Раковски“

В проекта на правилник е разписана процедура за назначаване на лица на академични длъжности по спомагателно длъжностно разписание – по реда за назначаването на гост-преподаватели, както и определянето на условията и реда за отстраняване и отписване на слушатели от Академията и е съобразена разпоредбата на чл. 99 от ЗОВСРБ за отстраняването им по дисциплинарен ред и последващо отписване от обучение.


Дата на откриване: 19.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 20.3.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари