05.6.2013 г.Годишни доклади за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България

Категория: Стратегическо планиране
04.6.2013 г.Годишни доклади за младежта

Категория: Стратегическо планиране
27.5.2013 г.Национален план за развитие на е-правителство 2013-2020 г.

Категория: Електронно управление
04.2.2013 г.Стратегията на ЕС за дунавския регион

Категория: Стратегическо планиране
31.1.2013 г.Концепция за промени на националното законодателство, свързани с прилагането на стандартите на чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

Категория: Концепции за законодателство
12.12.2012 г.Единна методология за провеждане на функционален анализ на административните структури

Категория: Структуриране на администрацията
10.12.2012 г.Резултати от дейности по проект „Провеждане на оптимизация в държавни институции”

Категория: Структуриране на администрацията
09.12.2012 г.Резултати от проект "Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация”

Категория: Административна реформа
21.11.2012 г.Kонцепция за електронно правосъдие

Категория: Концепции за законодателство
08.11.2012 г.Цели на министерствата за 2013 г.

Категория: Стратегическо планиране
  ...