29.8.2011 г.



Концепция за държавна политика в областта на правосъдието на детето

Категория: Концепции за законодателство
31.1.2011 г.



Мотиви за работа в държавната администрация

Категория: Административна реформа
25.1.2011 г.



Инфраструктурните приоритети на България до 2020 г. Презентация на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Категория: Стратегическо планиране
12.1.2011 г.



Реформа на областното ниво на управление

Категория: Административна реформа
12.1.2011 г.



Стратегически мениджмънт

Категория: Стратегическо планиране
10.12.2010 г.



Наръчник за изготвяне на оценка на въздействието на законодателство на местно ниво

Категория: Оценка на въздействието
10.12.2010 г.



Ръководство за извършване на оценка на въздействието към рамкови позиции на Република България (без официално приемане)

Категория: Оценка на въздействието
9.12.2010 г.



Участие на неправителствените организации в процесите на вземане на решения

Категория: Обществени консултации
9.12.2010 г.



Сборник добри практики в областта на процесуалното представителство пред съдебните институции на Европейския съюз

Категория: България в ЕС
23.11.2010 г.



"По-добро регулиране за по-висок растеж". Доклади на Световната банка

Категория: По-добро регулиране
  ...