09.12.2010 г.



Сборник добри практики в областта на процесуалното представителство пред съдебните институции на Европейския съюз

Категория: България в ЕС
09.12.2010 г.



България в международните класации

Категория: Бизнес среда
09.12.2010 г.



Участие на неправителствените организации в процесите на вземане на решения

Категория: Обществени консултации
23.11.2010 г.



"По-добро регулиране за по-висок растеж". Доклади на Световната банка

Категория: По-добро регулиране
02.11.2010 г.



Стандарти за провеждане на обществени консултации

Категория: Обществени консултации
29.10.2010 г.



Наръчник "Процедури за координация на политиките за развитие"

Категория: Стратегическо планиране
28.7.2010 г.



Годишни доклади за състоянието и развитието на земеделието

Категория: Стратегическо планиране
13.4.2010 г.



Бяла книга за постиженията и предизвикателствата пред българската държавна администрация в Европейския съюз

Категория: Административна реформа
20.7.2009 г.



Резултати по проект „Съвместни действия за по-добри резултати – усъвършенстване на координацията в държавната администрация"

Категория: Структуриране на администрацията
20.7.2009 г.



Резултати от Проект "За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация"

Категория: Оценка на въздействието
  ...