3.11.2012 г.Цели на министерствата за 2010 г. и отчети за тяхното изпълнение

Категория: Стратегическо планиране
2.11.2012 г.Цели на областните администрации за 2009 г. и отчети за тяхното изпълнение

Категория: Стратегическо планиране
1.11.2012 г.Цели на министерствата за 2009 г. и отчети за тяхното изпълнение

Категория: Стратегическо планиране
12.6.2012 г.Концепция за изготвяне на Закон за управление на средствата от Европейския съюз

Категория: Концепции за законодателство
21.2.2012 г.ЕВРОПА 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж

Категория: Стратегическо планиране
16.1.2012 г.Концепцията за продължаване реформата на административнонаказателното правосъдие и правораздаване за периода 2011-2014 г.

Категория: Концепции за законодателство
29.8.2011 г.Концепция за държавна политика в областта на правосъдието на детето

Категория: Концепции за законодателство
31.1.2011 г.Мотиви за работа в държавната администрация

Категория: Административна реформа
25.1.2011 г.Инфраструктурните приоритети на България до 2020 г. Презентация на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Категория: Стратегическо планиране
12.1.2011 г.Стратегически мениджмънт

Категория: Стратегическо планиране
  ...