29.8.2011 г.Концепция за държавна политика в областта на правосъдието на детето

Категория: Концепции за законодателство
31.1.2011 г.Мотиви за работа в държавната администрация

Категория: Административна реформа
25.1.2011 г.Инфраструктурните приоритети на България до 2020 г. Презентация на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Категория: Стратегическо планиране
12.1.2011 г.Стратегически мениджмънт

Категория: Стратегическо планиране
12.1.2011 г.Реформа на областното ниво на управление

Категория: Структуриране на администрацията
11.12.2010 г.Българската конкурентоспособност в условията на криза - предизвикателства и възможни решения

Категория: Бизнес среда
10.12.2010 г.Наръчник за изготвяне на оценка на въздействието на законодателство на местно ниво

Категория: Оценка на въздействието
10.12.2010 г.Ръководство за извършване на оценка на въздействието към рамкови позиции на Република България

Категория: Оценка на въздействието
09.12.2010 г.България в международните класации

Категория: Бизнес среда
09.12.2010 г.Участие на неправителствените организации в процесите на вземане на решения

Категория: Обществени консултации
  ...