16.10.2019 г.



Наръчник за гражданско участие

Категория: Обществени консултации
11.10.2019 г.



Практически наръчник и инструментариум за по-добре регулиране

Категория: Оценка на въздействието
07.10.2019 г.



Наръчник за привличане на гражданска ангажираност (crowdsourcing) и на гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)

Категория: Обществени консултации
02.10.2019 г.



Изследвания на добри практики за обществени консултации, за привличане на експертиза и за гражданско участие

Категория: Обществени консултации
20.9.2019 г.



Информация за политиките по насърчаване на малките и средните предприятия

Категория: Оценка на въздействието
18.9.2019 г.



Правила, процедури и критерии за определяне на представители на граждански организации в консултативни органи

Категория: Обществени консултации
05.9.2019 г.



Покана за представяне на индикативни ценови оферти за развитие на Платформата за достъп до обществена информация

Категория: Добро управление
31.7.2019 г.



Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2019 г.

Категория: Оценка на въздействието
23.7.2019 г.



Покана за представяне на индикативни ценови оферти

Категория: Добро управление
18.7.2019 г.



Методология за провеждане на наблюдение по метода „Таен клиент“

Категория: Добро управление
  ...