12.1.2011 г.



Стратегически мениджмънт

Категория: Стратегическо планиране
12.1.2011 г.



Реформа на областното ниво на управление

Категория: Структуриране на администрацията
11.12.2010 г.



Българската конкурентоспособност в условията на криза - предизвикателства и възможни решения

Категория: Бизнес среда
10.12.2010 г.



Ръководство за извършване на оценка на въздействието към рамкови позиции на Република България

Категория: Оценка на въздействието
10.12.2010 г.



Наръчник за изготвяне на оценка на въздействието на законодателство на местно ниво

Категория: Оценка на въздействието
09.12.2010 г.



Местни условия за правене на бизнес

Категория: Бизнес среда
09.12.2010 г.



Сборник добри практики в областта на процесуалното представителство пред съдебните институции на Европейския съюз

Категория: България в ЕС
09.12.2010 г.



България в международните класации

Категория: Бизнес среда
09.12.2010 г.



Участие на неправителствените организации в процесите на вземане на решения

Категория: Обществени консултации
23.11.2010 г.



"По-добро регулиране за по-висок растеж". Доклади на Световната банка

Категория: По-добро регулиране
  ...