25.6.2013 г.



България: Административни пречки пред бизнеса на общинско ниво

Категория: По-добро регулиране
20.6.2013 г.



Базисен модел на комплексно административно обслужване

Категория: Административно обслужване
05.6.2013 г.



Годишни доклади за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България

Категория: Стратегическо планиране
04.6.2013 г.



Годишни доклади за младежта

Категория: Стратегическо планиране
27.5.2013 г.



Национален план за развитие на е-правителство 2013-2020 г.

Категория: Електронно управление
04.2.2013 г.



Стратегията на ЕС за дунавския регион

Категория: Стратегическо планиране
31.1.2013 г.



Концепция за промени на националното законодателство, свързани с прилагането на стандартите на чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

Категория: Концепции за законодателство
12.12.2012 г.



Единна методология за провеждане на функционален анализ на административните структури

Категория: Структуриране на администрацията
10.12.2012 г.



Резултати от дейности по проект „Провеждане на оптимизация в държавни институции”

Категория: Структуриране на администрацията
09.12.2012 г.



Резултати от проект "Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация”

Категория: Административна реформа
  ...