07.11.2012 г.Цели на министерствата за 2012 г. и отчети за тяхното изпълнение

Категория: Стратегическо планиране
06.11.2012 г.Цели на областните администрации за 2011 г.

Категория: Стратегическо планиране
05.11.2012 г.Цели на министерствата за 2011 г. и отчети за тяхното изпълнение

Категория: Стратегическо планиране
04.11.2012 г.Цели на областните администрации за 2010 г. и отчети за тяхното изпълнение

Категория: Стратегическо планиране
03.11.2012 г.Цели на министерствата за 2010 г. и отчети за тяхното изпълнение

Категория: Стратегическо планиране
02.11.2012 г.Цели на областните администрации за 2009 г. и отчети за тяхното изпълнение

Категория: Стратегическо планиране
01.11.2012 г.Цели на министерствата за 2009 г. и отчети за тяхното изпълнение

Категория: Стратегическо планиране
12.6.2012 г.Концепция за изготвяне на Закон за управление на средствата от Европейския съюз

Категория: Концепции за законодателство
21.2.2012 г.ЕВРОПА 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж

Категория: Стратегическо планиране
16.1.2012 г.Концепцията за продължаване реформата на административнонаказателното правосъдие и правораздаване за периода 2011-2014 г.

Категория: Концепции за законодателство
  ...