20.10.2020 г.Доклади за състоянието на администрацията

Категория: Стратегическо планиране
30.9.2020 г.Методика за извършване нa контрол за законосъобразност на актове на органите на местното самоуправление и местната администрация в областта на административното обслужване

Категория: Държавна администрация
10.9.2020 г.Стандарти за прилагане на алтернативни регулаторни подходи

Категория: По-добро регулиране
9.9.2020 г.Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2019 г.

Категория: Оценка на въздействието
18.8.2020 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2020 г.

Категория: Оценка на въздействието
5.8.2020 г.Прехвърляне на функции по регулиране към заинтересовани страни: аналитични документи

Категория: По-добро регулиране
30.6.2020 г.Концепция за наказателна политика за периода 2020 - 2025 г.

Категория: Концепции за законодателство
30.6.2020 г.Въпросник относно дейностите по осъществяване на процесуално представителство

Категория: Административна реформа
29.4.2020 г.Административното обслужване – по-високи стандарти и фокус върху удовлетвореността на потребителите

Категория: Административно обслужване
16.4.2020 г.Преглед на съответствието на текущия модел за организация на централната администрация

Категория: Административна реформа
  ...