30.7.2020 г.Предварителни оценки на въздействието: Библиотека

Категория: Оценка на въздействието
22.7.2020 г.Последващи оценки на въздействието: Библиотека

Категория: Оценка на въздействието
9.3.2020 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2020 г.

Категория: Оценка на въздействието
20.2.2020 г.Закон за нормативните актове след 2016 г.: съдебна практика

Категория: Оценка на въздействието
10.2.2020 г.Национален център за парламентарни изследвания: излседвания

Категория: Оценка на въздействието
11.12.2019 г.Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието

Категория: Оценка на въздействието
11.10.2019 г.Практически наръчник и инструментариум за по-добре регулиране

Категория: Оценка на въздействието
20.9.2019 г.Информация за политиките по насърчаване на малките и средните предприятия

Категория: Оценка на въздействието
31.7.2019 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2019 г.

Категория: Оценка на въздействието
21.6.2019 г.Списък на физическите и юридическите лица, на които е възложено от държавата или общините да изработят проекти на нормативни актове, оценки на въздействието, както и размера на възнаграждението им.

Категория: Оценка на въздействието