11.12.2019 г.Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието

Категория: Оценка на въздействието
11.10.2019 г.Практически наръчник и инструментариум за по-добре регулиране

Категория: Оценка на въздействието
20.9.2019 г.Информация за политиките по насърчаване на малките и средните предприятия

Категория: Оценка на въздействието
31.7.2019 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2019 г.

Категория: Оценка на въздействието
21.6.2019 г.Списък на физическите и юрдическите лица, на които е възложено от държавата или общините да изработят проекти на нормативни актове, оценки на въздействието, както и размера на възнаграждението им.

Категория: Оценка на въздействието
10.5.2019 г.Образци на формуляри за извършване на оценка на въздействието

Категория: Оценка на въздействието
28.3.2019 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2019 г.

Категория: Оценка на въздействието
28.3.2019 г.Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2018 г.

Категория: Оценка на въздействието
8.10.2018 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2018 г.

Категория: Оценка на въздействието
20.7.2018 г.Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2017 г.

Категория: Оценка на въздействието