12.12.2016 г.Предоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по проект „Изграждане на капацитет за практическо извършване на оценка на въздействието в държавната администрация”

Категория: Оценка на въздействието
18.11.2016 г.Образци на формуляри за извършване на оценка на въздействието

Категория: Оценка на въздействието
09.12.2015 г.Оценка на въздействието - източници на информация

Категория: Оценка на въздействието
17.5.2015 г.Извършени оценки на въздействието на законодателство

Категория: Оценка на въздействието
01.5.2015 г.Концепция за практическо въвеждане на оценката на въздействието на законодателството в нормотворческия процес на Народното събрание и Министерския съвет на Република България

Категория: Оценка на въздействието
28.7.2014 г.Ръководство за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството

Категория: Оценка на въздействието
10.12.2010 г.Наръчник за изготвяне на оценка на въздействието на законодателство на местно ниво

Категория: Оценка на въздействието
10.12.2010 г.Ръководство за извършване на оценка на въздействието към рамкови позиции на Република България

Категория: Оценка на въздействието
20.7.2009 г.Резултати от Проект "За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация"

Категория: Оценка на въздействието