1.1.2021 г.Образци на формуляри за извършване на оценка на въздействието

Категория: Оценка на въздействието
4.12.2020 г.Ръководство за извършване на последваща оценка на въздействието

Категория: Оценка на въздействието
9.9.2020 г.Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2019 г.

Категория: Оценка на въздействието
2.9.2020 г.Последващи оценки на въздействието: Библиотека

Категория: Оценка на въздействието
18.8.2020 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2020 г.

Категория: Оценка на въздействието
30.7.2020 г.Предварителни оценки на въздействието: Библиотека

Категория: Оценка на въздействието
9.3.2020 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2020 г.

Категория: Оценка на въздействието
20.2.2020 г.Закон за нормативните актове след 2016 г.: съдебна практика

Категория: Оценка на въздействието
10.2.2020 г.Национален център за парламентарни изследвания: излседвания

Категория: Оценка на въздействието
11.12.2019 г.Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието

Категория: Оценка на въздействието