3.11.2017 г.Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2016 г.

Категория: Оценка на въздействието
23.8.2017 г.Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2017 г.

Категория: Оценка на въздействието
26.7.2017 г.Предварителни оценки на въздействието: Библиотека

Категория: Оценка на въздействието
25.7.2017 г.Последващи оценки на въздействието: Библиотека

Категория: Оценка на въздействието
21.7.2017 г.Законодателни програми на Министерския съвет за периода 01 януари 2010 г. - 31 декември 2016 г.

Категория: Оценка на въздействието
20.7.2017 г.Оценка на въздействието - източници на информация

Категория: Оценка на въздействието
11.10.2015 г.Методика за предварителна оценка на въздействието на нормативните актове

Категория: Оценка на въздействието
11.10.2015 г.Методика за последваща оценка на въздействието

Категория: Оценка на въздействието
1.5.2015 г.Концепция за практическо въвеждане на оценката на въздействието на законодателството в нормотворческия процес на Народното събрание и Министерския съвет на Република България

Категория: Оценка на въздействието
28.7.2014 г.Ръководство за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството

Категория: Оценка на въздействието