10.5.2019 г.Информация и данни за Портала за обществени консултации

Категория: Обществени консултации
01.11.2016 г.Годишен доклад за състоянието на обществените консултации в България през 2015 г.

Категория: Обществени консултации
13.7.2016 г.НЕАКТИВНА - Предоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по проект “Администрацията и гражданското общество – партньорство в управлението”

Категория: Обществени консултации
09.12.2010 г.Участие на неправителствените организации в процесите на вземане на решения

Категория: Обществени консултации
02.11.2010 г.Стандарти за провеждане на обществени консултации

Категория: Обществени консултации
28.3.2008 г.Към засилена култура на консултации и диалог – общи принципи и минимални стандарти за консултации със заинтересованите страни [EN]

Категория: Обществени консултации