01.1.2015 г.Доклади за състоянието на администрацията

Категория: Стратегическо планиране
08.7.2014 г.Методология за стратегическо планиране в Република България

Категория: Стратегическо планиране
19.6.2014 г.Национални социални доклади на Република България

Категория: Стратегическо планиране
10.6.2014 г.Национални доклади за състоянието и опазването на околната среда

Категория: Стратегическо планиране
05.6.2013 г.Годишни доклади за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България

Категория: Стратегическо планиране
04.6.2013 г.Годишни доклади за младежта

Категория: Стратегическо планиране
04.2.2013 г.Стратегията на ЕС за дунавския регион

Категория: Стратегическо планиране
08.11.2012 г.Цели на министерствата за 2013 г.

Категория: Стратегическо планиране
07.11.2012 г.Цели на министерствата за 2012 г. и отчети за тяхното изпълнение

Категория: Стратегическо планиране
06.11.2012 г.Цели на областните администрации за 2011 г.

Категория: Стратегическо планиране