12.6.2012 г.Концепция за изготвяне на Закон за управление на средствата от Европейския съюз

Категория: Стратегическо планиране
21.2.2012 г.ЕВРОПА 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж

Категория: Стратегическо планиране
16.1.2012 г.Концепцията за продължаване реформата на административнонаказателното правосъдие и правораздаване за периода 2011-2014 г.

Категория: Право
29.8.2011 г.Концепция за държавна политика в областта на правосъдието на детето

Категория: Право
31.1.2011 г.Мотиви за работа в държавната администрация

Категория: Административна реформа
25.1.2011 г.Инфраструктурните приоритети на България до 2020 г. Презентация на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Категория: Стратегическо планиране
12.1.2011 г.Реформа на областното ниво на управление

Категория: Структуриране на администрацията
12.1.2011 г.Стратегически мениджмънт

Категория: Стратегическо планиране
11.12.2010 г.Българската конкурентоспособност в условията на криза - предизвикателства и възможни решения

Категория: Бизнес среда
10.12.2010 г.Ръководство за извършване на оценка на въздействието към рамкови позиции на Република България

Категория: Оценка на въздействието
  ...