09.12.2010 г.България в международните класации

Категория: Бизнес среда
24.11.2010 г.Намаляване на корупционните рискове и въвеждане на добри практики в управлението на обществени поръчки

Категория: Добро управление
23.11.2010 г."По-добро регулиране за по-висок растеж". Доклади на Световната банка

Категория: По-добро регулиране
02.11.2010 г.Стандарти за провеждане на обществени консултации

Категория: Обществени консултации
29.10.2010 г.Наръчник "Процедури за координация на политиките за развитие"

Категория: Стратегическо планиране
28.7.2010 г.Годишни доклади за състоянието и развитието на земеделието

Категория: Стратегическо планиране
13.4.2010 г.Бяла книга за постиженията и предизвикателствата пред българската държавна администрация в Европейския съюз

Категория: Административна реформа
26.9.2009 г.Европейски програми 2007 - 2013 г.

Категория: България в ЕС
20.7.2009 г.Резултати от Проект "За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация"

Категория: Оценка на въздействието
20.7.2009 г.Резултати по проект „Съвместни действия за по-добри резултати – усъвършенстване на координацията в държавната администрация"

Категория: Структуриране на администрацията
  ...