10.12.2010 г.Наръчник за изготвяне на оценка на въздействието на законодателство на местно ниво

Категория: Оценка на въздействието
10.12.2010 г.Ръководство за извършване на оценка на въздействието към рамкови позиции на Република България

Категория: Оценка на въздействието
09.12.2010 г.Сборник добри практики в областта на процесуалното представителство пред съдебните институции на Европейския съюз

Категория: България в ЕС
09.12.2010 г.Участие на неправителствените организации в процесите на вземане на решения

Категория: Обществени консултации
09.12.2010 г.България в международните класации

Категория: Бизнес среда
09.12.2010 г.Местни условия за правене на бизнес

Категория: Бизнес среда
24.11.2010 г.Намаляване на корупционните рискове и въвеждане на добри практики в управлението на обществени поръчки

Категория: Добро управление
23.11.2010 г."По-добро регулиране за по-висок растеж". Доклади на Световната банка

Категория: По-добро регулиране
02.11.2010 г.Стандарти за провеждане на обществени консултации

Категория: Обществени консултации
29.10.2010 г.Наръчник "Процедури за координация на политиките за развитие"

Категория: Стратегическо планиране
  ...