18.11.2015 г.Доклад с препоръки за подобряване на индикаторите на България по доклада „Правене на бизнес“

Категория: Административна реформа
11.10.2015 г.Методика за последваща оценка на въздействието (без официално приемане)

Категория: Оценка на въздействието
11.10.2015 г.Методика за предварителна оценка на въздействието на нормативните актове (без официално приемане)

Категория: Оценка на въздействието
26.8.2015 г.Изследвания на Института по публична администрация

Категория: Добро управление
16.7.2015 г.Отворени данни (Open Data)

Категория: Отворени данни
6.5.2015 г.Студентски стажове в държавната администрация

Категория: Управление на човешките ресурси в администрацията
1.5.2015 г.Концепция за практическо въвеждане на оценката на въздействието на законодателството в нормотворческия процес на Народното събрание и Министерския съвет на Република България

Категория: Оценка на въздействието
14.8.2014 г.Резултати по проект „Политика за таксите в съотвествие с обществените отношения - условие за по-добро управление”

Категория: По-добро регулиране
5.8.2014 г.Административна реформа, развитие на администрацията, намаляване на административната тежест и подобряване на бизнес средата. Отчет за извършеното август 2013-юли 2014 г.

Категория: Административна реформа
3.8.2014 г.Административни услуги, предоставяни от общините, в чиито процедури се изискват документи, издавани от общините

Категория: Административно обслужване
  ...