9.12.2010 г.

България в международните класации

Бизнес среда

Изданието "България в международните класации, 69 мерки за повишаване на благосъстоянието в България" на Института за пазарна икономика е издадено през 2010 г.

Изданието "България в международните класации, 70 мерки за повишаване на благосъстоянието в България" е издадено през 2009 г.