11.12.2010 г.

Българската конкурентоспособност в условията на криза - предизвикателства и възможни решения

Бизнес среда

Публикацията съдържа съкратени и преработени версии на докладите, представени по време на конференцията “Българската конкурентоспособност в условията на криза – предизвикателства и възможни
решения”, организирана от Институт за икономическа политика (ИИП) и Фондация Ханс Зайдел, България на 18 март 2009 година в гр. София. Поместени са и кратки материали, които предоставят актуална информация и обобщават разглежданите четири тематични области.