18.11.2015 г.

Доклад с препоръки за подобряване на индикаторите на България по доклада „Правене на бизнес“

Административна реформа

 

Доклад с препоръки за подобряване на индикаторите на България по доклада „Правене на бизнес“, 2015 г.