14.3.2017 г.

Докумнети за доклада за самооценка по инициативата "Партньорство за открито управление"

Административна реформа

01. Междинен доклад за самооценка на български език
02. Междинен доклад за самооценка на английски език
03. Допълнителни ангажименти към Втория план на български език
04. Допълнителни ангажименти към Втория план на английски език
05. Форма за отчет за финалния доклад за самооценка на английски език