11.10.2015 г.

Методика за предварителна оценка на въздействието на нормативните актове

Оценка на въздействието

Методиката представя необходимите стъпки за осъществяване на ефективна предварителна оценка на въздействието на нормативни актове и програми.