11.10.2015 г.

Методика за последваща оценка на въздействието

Оценка на въздействието

Методиката представя необходимите стъпки за осъществяване на ефективна последваща оценка на програми и нормативни актове.