19.6.2020 г.

Таблица за попълване на данни от централните администрации относно заплащането на служителите към 1 юли 2020 г. и указания към нея

Държавна администрация

Данните се предоставят на дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет

за целите на Генералната дирекция „Европейска статистика“ към Европейската комисия, съгласно чл. 65 от Правилника за персонала на Европейските общности, в срок до 6 юли 2020 г. (включително).