Днес обществото решава


Стандарти за провеждане на обществени консултации

Министерски съвет на Република България
2009 година
 
Тези стандарти са изготвени от Министерски съвет с цел да представят формата и да подпомогнат прилагането на добри практики за консултиране.
 
Тези Стандарти са достъпни и в печатна форма. Моля, пишете на електронен адрес: ……, за да получите копие.

 

Съдържание