Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
30.5.2017 г.

Конвергентна програма на Република България (2017-2020 г.)

Категория: Междусекторни политики
29.5.2017 г.

Актуализирана Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.

Категория: Наука и технологии
05.5.2017 г.

Национална статистическа програма за 2017 г.

Категория: Междусекторни политики
18.4.2017 г.

Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България за периода 2017-2020 г.

Категория: Здравеопазване
18.4.2017 г.

Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.

Категория: Здравеопазване
18.4.2017 г.

Национален план за оказване на поддръжка от Република България като страна-домакин на сили на НАТО

Категория: Външна политика, политика по сигурност и отбрана
18.4.2017 г.

Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017–2020 г.)

Категория: Социална политика и заетост
12.4.2017 г.

Национален план за действие по заетостта през 2017 г.

Категория: Социална политика и заетост
12.4.2017 г.

Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България 2017-2021 г.

Категория: Здравеопазване
12.4.2017 г.

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2017–2020 г.

Категория: Здравеопазване
  ...