Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
16.12.2013 г.

Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България

Категория: Земеделие и селски райони
12.12.2013 г.

Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 2013 - 2020 г.

Категория: Земеделие и селски райони
12.12.2013 г.

Стратегия за развитие на Националната статистическа система на Република България, 2013 - 2017 година

Категория: Междусекторни политики
11.11.2013 г.

Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)

Категория: Образование
17.10.2013 г.

План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България

Категория: Наука и технологии
17.10.2013 г.

Регионален план за развитие на Северозападния район за периода 2014-2020 г.

Категория: Регионална политика
17.10.2013 г.

Регионален план за развитие на Северния централен район за периода 2014-2020 г.

Категория: Регионална политика
17.10.2013 г.

Регионален план за развитие на Североизточен район за периода 2014 - 2020

Категория: Регионална политика
17.10.2013 г.

Регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014-2020 г.

Категория: Регионална политика
17.10.2013 г.

Регионален план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г.

Категория: Регионална политика
  ...