Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
17.10.2013 г.

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

Категория: Здравеопазване
16.10.2013 г.

Актуализираната стратегия по заетостта на Република България 2013-2020 г.

Категория: Социална политика и заетост
15.3.2013 г.

Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г.

Категория: Социална политика и заетост
4.2.2013 г.

Актуализиран Национален план за действие по управление на устойчивите органични замърсители (УОЗ) в България 2012 г. - 2020 г.

Категория: Околна среда
4.2.2013 г.

Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници

Категория: Енергетика
4.2.2013 г.

Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)

Категория: Социална политика и заетост
4.2.2013 г.

Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.

Категория: Регионална политика
1.2.2013 г.

Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012 – 2022 г.

Категория: Регионална политика
31.1.2013 г.

Стратегия за развитие на доброволческите формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2012 – 2020 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
31.1.2013 г.

Програма за модернизация и техническа обезпеченост на териториалните звена за пожарна безопасност и защита на населението в Република България

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
  ...