Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
11.11.2013 г.

Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)

Категория: Образование
17.10.2013 г.

План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България

Категория: Наука и технологии
17.10.2013 г.

Регионален план за развитие на Северозападния район за периода 2014-2020 г.

Категория: Регионална политика
17.10.2013 г.

Регионален план за развитие на Северния централен район за периода 2014-2020 г.

Категория: Регионална политика
17.10.2013 г.

Регионален план за развитие на Североизточен район за периода 2014 - 2020

Категория: Регионална политика
17.10.2013 г.

Регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014-2020 г.

Категория: Регионална политика
17.10.2013 г.

Регионален план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г.

Категория: Регионална политика
17.10.2013 г.

Регионален план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

Категория: Регионална политика
17.10.2013 г.

План за намеса при извънредни ситуации, свързани със затрудняване на доставките или значимо прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
17.10.2013 г.

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

Категория: Здравеопазване
  ...