Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
12.6.2012 г.

Национална програма за реформи на Република България в изпълнение на стратегията „Европа 2020“. Актуализации по години - 2019 г.

Категория: Междусекторни политики
12.6.2012 г.

Трети Национален план за действие по изменение на климата за периода 2013-2020 г.

Категория: Околна среда
12.6.2012 г.

Стратегия за развитие на българската отбранително-технологична индустриална база

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
3.5.2012 г.

Стратегия за превенция на престъпността 2012 - 2020 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
22.3.2012 г.

Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020)

Категория: Социална политика и заетост
16.1.2012 г.

Стратегия за трансформиране на участието на Въоръжените сили на Република България в ръководените от НАТО Международни сили за поддържане на сигурността в Афганистан

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
11.1.2012 г.

Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
3.1.2012 г.

Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 - 2022

Категория: Спорт
25.8.2011 г.

Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020

Категория: Наука и технологии
14.7.2011 г.

Национален план за действие при временна закрила в Република България

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
  ...